Direct naar inhoud

Amerika Aandelenpool

Doelstelling

Het doel van het Fonds is om voor de participatiehouders van het Fonds een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, dat voornamelijk bestaat uit vermogensgroei op de lange termijn uit een gespreide portefeuille met beleggingen in verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Noord-Amerika. Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op het behalen van een rendement, dat ten minste gelijk is aan dat van de MSCI North America Index Net EUR (de benchmark).

Fondsgegevens

 • ISIN
  Geen gegevens beschikbaar
 • NAV
  € 83,63
 • Handelskoers
  € 83,65
 • Datum
  19-04-2024
 • Morningstar
  Morningstar niet beschikbaar
 • SFDR
  SFDR 8
 • Categorie
  Aandelen
 • Valuta-afdekking
  Non-hedged
 • Regime
  AIFMD
 • Regio
  Noord-Amerika

Beleggingsbeleid

Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Het Fonds belegt in een gespreide portefeuille met aandelen en aan aandelen gerelateerde producten. Er wordt een actief beleggingsbeleid gevoerd teneinde gebruik te kunnen maken van verwachte marktontwikkelingen.

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Fondsdocumenten

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM N.V. nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten.