Direct naar inhoud

Stewardship

Bij al onze beleggingen maken we gebruik van onze stewardship activiteiten, waarbij we bedrijven aanmoedigen en met hen samenwerken op weg naar een duurzame transitie. Wij geloven dat bedrijven die goed meebewegen met deze transitie veerkrachtiger en waardevoller zullen blijken op de lange termijn. Onze stewardship wordt gekenmerkt door samenwerking, betekenisvolle en langdurige engagements, een focus op real world impact, stimuleren van innovatie en een geïntegreerde, doelgerichte en transparante aanpak.

Stewardship Policy

Onze stewardship activiteiten vinden hun basis in de overtuiging dat engagement en stemmen krachtige instrumenten zijn om de duurzaamheidstransitie te omarmen en te implementeren. Onze aanpak op het gebied van stewardship is nauw afgestemd op het Cardano Duurzaamheidsraamwerk – zoals beschreven in onze Sustainable Investment Policy – om ervoor te zorgen dat onze beleggingen bedrijven ondersteunen om bij te dragen aan en te floreren in een duurzame toekomst.

Voting Policy

Het stembeleid van Cardano biedt strikte richtlijnen over hoe wij stemmen op aandeelhoudersvergaderingen om een scherper beeld te krijgen van duurzaamheidskwesties, het beheren van risico’s en het benutten van kansen. Ons stembeleid is gebaseerd op internationaal erkende best practices op het gebied van corporate governance en volgt onze overtuigingen op het gebied van duurzaamheid. Door te stemmen laten we zien wat wij van bedrijven verwachten en moedigen we hen aan om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. We ondersteunen ontwikkelingen die bijdragen aan de transitie en we houden besturen verantwoordelijk voor hun rol in dit process.

Hoe we stemmen

Onze stemactiviteiten vormen een essentieel onderdeel van ons stewardship beleid. Het is ons doel om op alle aandeelhouders vergaderingen te stemmen waar we stemrecht hebben.

Onze engagements

We gebruiken onze engagementactiviteiten om bedrijven aan te moedigen bij te dragen aan de duurzame transitie.

Inzet van stewardship

Stewardship omvat diverse activiteiten die allemaal bijdragen onze duurzaamheidsstrategie.