Direct naar inhoud

Unieke methodiek om impact op biodiversiteitsverlies te meten helpt beleggers

In de veelheid aan duurzaamheidsrisico’s gaat terecht veel aandacht uit naar klimaatverandering. Doelstellingen om bijvoorbeeld het tij van de opwarmende aarde te keren worden steeds concreter, ook al hoeven ze pas in bijvoorbeeld 2050 volledig te zijn gerealiseerd. Verlies aan biodiversiteit is echter een zo mogelijk nog groter en urgenter probleem voor onze samenleving en de wereldeconomie dan klimaatverandering.

Unieke methodiek

Vanwege het gebrek aan data over de teruggang van biodiversiteit was dit onderwerp lange tijd een blinde vlek en dus een minder nadrukkelijk en concreet risico in de beleggingsportefeuille. Daar komt nu verandering in met de biodiversiteitsdata die Cardano en het Impact Institute in gezamenlijkheid hebben ontwikkeld. Voor deze data is een unieke methodiek ontwikkeld die het mogelijk maakt om de impact van individuele ondernemingen op biodiversiteit te meten.

Download het artikel hier

Download