Direct naar inhoud

Toekomstscenario’s helpen nu al bij concrete beleggingsvragen

Het opstellen van scenario’s bereidt organisaties voor op een onzekere en onvoorspelbare toekomst. Het schetsen van twee toekomstige wereldbeelden helpt ook nu al bij het beantwoorden van een concreet beleggingsvraagstuk, zo is de ervaring van het Nedlloyd Pensioenfonds. Beide scenario’s zijn via de button in dit artikel te downloaden.

Workshops en kennissessies over het fenomeen scenariodenken hebben Nedlloyd Pensioenfonds geholpen om een bredere kijk op beleggingsbesluiten te ontwikkelen. Na een kennissessie met Roland Kupers, autoriteit op het gebied van scenariodenken, werd ervoor gekozen om samen met Cardano twee scenario’s te ontwikkelen, zegt fondsdirecteur Frans Dooren.

Het opstellen van de scenario’s heeft toegevoegde waarde opgeleverd.

Frans Dooren – Directeur Nedlloyd Pensioenfonds

“Scenario’s die weliswaar van elkaar verschillen, maar die niet per definitie haaks op elkaar staan, ze mogen best wat overlap hebben. Belangrijk is vooral dat ze plausibel zijn. Je maakt dan op basis van drivers of change op gebieden als politiek en technologie schetsen van twee werelden die in de nabije toekomst in het verschiet kunnen liggen. Om de abstractie daarvan te verlaten zijn we al snel daarna met het bestuur aan de slag gegaan om een eenvoudige casus te bespreken aan de hand van de twee scenario’s. Het ene gaat uit van een op samenwerking gerichte samenleving, het andere van een samenleving die meer gericht is op de zelfvoorzienende burger.”

Concrete vraag over beleggingsverschuiving

Die concrete beleggingsvraag was of het Nedlloyd Pensioenfonds er verstandig aan zou doen om de allocatie naar private equity verder te verhogen ten koste van beursgenoteerde aandelen. “De uitgewerkte scenario’s boden met name houvast bij het beargumenteren van het hoe en waarom van zo’n besluit. In combinatie met een premortem-analyse dwong het ons op een andere manier te kijken naar problemen, oplossingen en argumenten. Want je ziet bijvoorbeeld toch dat mensen geneigd zijn om in eerste instantie vast te houden aan overtuigingen. Het antwoord op onze vraag was overigens dat de beleggingsverschuiving in beide scenario’s een verstandig besluit is. Het opstellen van de scenario’s heeft toegevoegde waarde opgeleverd. Voor ons is het nu zaak om het scenariodenken verder te institutionaliseren zodat het ook bij andere vraagstukken kan ondersteunen.”