Straight to content

Organiseer tegenspraak in de bestuurskamer

Misschien denk je dat je een open cultuur hebt en dat je als bestuur openstaat voor andere ideeën dan die van jezelf. Maar is dat wel écht zo? Deze podcast gaat over de noodzaak van het planmatig organiseren van tegenspraak in de bestuurskamer en hoe dat leidt tot betere besluitvorming.

This Springcast content is available after accepting the cookies.