Straight to content

Mariano Sigman over de werking van het menselijke brein

In deze korte podcast gaat Mariano Sigman in op hoe ons brein werkt bij het maken van beslissingen. Hij legt daarbij uit dat die werking niet altijd even logisch is. Hierdoor zijn wij in staat rampzalige besluiten te nemen.

This Springcast content is available after accepting the cookies.