Straight to content

Margaret Heffernan over de gevaren én oplossingen van groupthink

Het medicijn tegen te desastreuze gevolgen van groupthink in de bestuurskamer? Zorg voor diversiteit en organiseer tegenspraak. Margaret Heffernan legt in deze podcast uit waarom. Ook vertelt ze waarom unanieme beslissingen niet sterk zijn maar juist zwak.

This Springcast content is available after accepting the cookies.