Direct naar inhoud

Impactbeleggen kan gendergelijkheid wereldwijd versnellen

De financiële markten hebben met impactbeleggen de mogelijkheid bij uitstek in handen om gendergelijkheid wereldwijd te bevorderen. Het vergroten van financiële inclusie voor vrouwen is hiervoor een doeltreffende strategie. Toch gebeurt dit slechts mondjesmaat. Institutionele beleggers kunnen voor een hoognodige impuls zorgen.

Dit is de kern van een niet geheel toevallig aan de vooravond van Internationale Vrouwendag 2024 verschenen rapport van UN Women, de organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, met als titel Empowering women, building sustainable assets. Het rapport signaleert dat de vraag naar impactbeleggingsfondsen die gerelateerd zijn aan SDG 5 (gendergelijkheid) groeit en dat het geïnvesteerde kapitaal in deze fondsen jaarlijks is toegenomen tot USD 56 miljard halverwege 2023. Desondanks verloopt de vooruitgang die wordt geboekt op het gebied van gendergelijkheid traag, met name door een chronisch gebrek aan financiering, aldus het rapport. Zo richt slechts 17,2% van alle impactfondsen zich specifiek op SDG 5 en ligt hun totaal belegd vermogen ver onder dat van fondsen die zich op andere SDG’s richten, zoals de energietransitie.

Financiële inclusie zorgt voor onafhankelijkheid

Voor Cardano’s impactbeleggingsexperts Sylvia Giezeman, Sytske Groenewald en Sinisa Vukic, zijn de bevindingen van het VN-rapport vanuit hun dagelijkse praktijk zeer herkenbaar. “We zien dat vrouwen steeds meer toegang hebben tot een lening, veelal in de vorm van een microkrediet. Dat draagt bij aan het verkleinen van de gender gap. Dat is hard nodig, want wereldwijd heeft 56% van de vrouwen geen toegang tot het officiële financiële systeem. Vrouwen die een klein of middelgroot bedrijf runnen hebben minder toegang tot externe financiering dan mannen.

Financiële inclusie van vrouwen draagt bij aan hun onafhankelijkheid en geeft ze veel meer controle over hun inkomsten en uitgaven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld investeren voor hun gezin en hun kinderen onderwijs laten volgen. Als ze economisch afhankelijk zijn van mannen veroorzaakt dat vaak veel onzekerheid en een negatief zelfbeeld, omdat ze zelf geen besluiten mogen en kunnen nemen.” Om beter samen te werken met vrouwen in ontwikkelingslanden heeft Cardano een samenwerking met CARE Nederland (ngo). Een van de onderdelen van dit partnerschap is het geven van businesstrainingen aan vrouwen voor het opzetten en managen van kleinschalige ondernemingen.

Dienstverlening toespitsen op vrouwen

Meer investeren in financiële inclusie is een mogelijkheid om bij te dragen aan gendergelijkheid. Vrouwen worden om verschillende redenen vaak nog uitgesloten door de formele financiële sector in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Om dit te doorbreken zijn financiële instellingen nodig die bewust diensten aanbieden die speciaal gericht zijn op vrouwen. “Toch is dat niet voldoende om bij te dragen aan het verkleinen van de genderkloof. Zo zijn vrouwen bijvoorbeeld in bepaalde culturen benadeeld in de erfregelingen. Erven verloopt dan volgens de mannelijke lijn, waardoor vrouwen geen onderpand voor een lening hebben. Zo worden mannen bevoordeeld. Daarnaast hebben vrouwen vaak minder onderwijs genoten en zijn ze minder geletterd. Vrouwen werken dan ook veelal in de informele sector. Door gebrek aan financiële geletterdheid is het voor hen moeilijk om een businessplan op te stellen. Ook hebben ze vaak de volledige zorg voor de kinderen. Zo zijn er tal van samenhangende factoren die financiële inclusie van vrouwen in de weg staan.” 

Pensioenfondsen zitten in de driving seat

Om uiteindelijk bij te dragen aan het verkleinen van de gender gap via financiële inclusie dringt het rapport van VN Women aan op collectieve actie van alle belanghebbenden om financiering hiervoor te bevorderen. Volgens Groenewald en Giezeman mag de impactsector nog beter in beeld komen bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. “Investeren met impact staat weliswaar steeds vaker op de agenda van besturen, bij de deelnemers en in de maatschappij, maar pensioenfondsen denken op dit moment dan vooral aanbeleggen in hernieuwbare energie. Zij zitten met hun enorme vermogens in de driving seat, nu de bewustwording in de samenleving toeneemt. Het gaat onderling nog om grote verschillen, maar het begin lijkt schoorvoetend te worden gemaakt. Zo streeft de NAB, de Netherlands Advisory Board on Impact Investing, ernaar dat 10% van de assets gaat naar impactbeleggen. Deze stichting wil de groei versnellen en de effectiviteit vergroten van de markt voor impactinvesteren en roept bijvoorbeeld burgers op hun pensioenfonds te bewegen om eveneens naar die 10% te streven.”

Versterken van de financiële empowerment van vrouwen

“Probleem is echter dat als het gaat om ESG- en impactbeleggen de blik toch vooral en vaak uitsluitend gericht is op de E van klimaat en milieu. De S van social impact is onderbelicht en krijgt nauwelijks aandacht. En als die aandacht er wel is, hebben beleggers geen idee hoe ze die S concreet in kunnen vullen, ze hebben er geen framework voor. Wij zijn er dan ook groot voorstander van om die S mee te nemen in de besluitvorming, met name door de link te leggen met investeren in financiële inclusie van vrouwen. Versterken van de financiële empowerment van vrouwen wereldwijd draagt onmiskenbaar bij aan inclusieve samenlevingen, bestrijding van armoede en meer respect voor mensenrechten. Het is een sector met inmiddels een respectabel track record en een substantiële financiële performance. De positieve trend is ingezet, nu moeten we doorpakken.”

We zien dat vrouwen steeds meer toegang hebben tot een lening, veelal in de vorm van een microkrediet. Dat draagt bij aan het verkleinen van de gender gap.