Straight to content

Heilig geloof in modellen

Wij mensen zijn dol op modellen. Ze helpen ons om complexe informatie te verwerken en te begrijpen. Ook veel economen en politici zijn er dol op, vanwege de vermeende voorspellende waarde die er aan wordt toegekend. Maar dat is een grote valkuil.

This Springcast content is available after accepting the cookies.