Direct naar inhoud

Workshop ‘Beleggingsbeleid onder het nieuwe pensioencontract’

Onze experts brengen de uitdagingen voor jouw beleggingsbeleid in kaart die het nieuwe pensioenakkoord met zich meebrengt. Zodat je daar nu al op kunt anticiperen. We bekijken het pensioencontract vanuit de invalshoek van balansrisicomanagement en strategisch beleggingsbeleid.

De gevolgen voor jouw beleggingsportefeuille in beeld

Samen met jouw bestuur of beleggingscommissie ontdekken we hoe je maatwerk beleggingsbeleid formuleert en hoe je straks omgaat met minder regels en meer stuurknoppen. We maken de gevolgen voor jouw huidige beleggingsportefeuille inzichtelijk. En we bespreken hoe je toekomstige portefeuille robuuste pensioenresultaten voor de deelnemers kan opleveren.

Programma

Deze workshop is uitermate geschikt voor besturen en beleggingscommissies. De workshop duurt circa twee uur en is op dit moment ook digitaal mogelijk. Deelnemers ontvangen een roadmap die aangeeft welke stappen de komende jaren nodig zijn in de transitie van het vermogensbeheer.

Deel 1: Hoe werkt het?

Aan de hand van voorbeelden maken we concreet hoe het nieuwe contract straks gaat werken qua toedeling van beleggingsrendement en -risico. We besteden in het bijzonder aandacht aan beleggingsportefeuilles onder het huidige FTK-raamwerk, maatwerk beleggingsbeleid onder het nieuwe contract en lifecycle beleggingen onder de wet verbeterde premieregeling.

Deel 2: Wat vinden jullie ervan?

Met de tool Mentimeter peilen we de visies en meningen binnen jouw bestuur op onderwerpen als sterke punten van het beleggingsbeleid, wat er anders moet in de toekomst en wat belangrijk is voor deelnemers als we maatwerk of keuzevrijheid introduceren. De uitkomsten laten zien waarover consensus is in het bestuur en waar verschillen van inzicht zitten.

Deel 3: Wat betekent dit voor het toekomstig beleggingsbeleid?

We kijken vooruit naar het beleggingsbeleid van de toekomst. De Mentimeter zorgt ervoor dat de ideeën van iedereen op tafel komen over onderwerpen als anders beleggen of niet, invaren of niet en keuzevrijheid in de meer individuele pensioenregelingen. We behandelen concrete praktijkvoorbeelden van pensioenfondsen die al met succes hun vermogensbeheer onder de wet verbeterde premieregeling hebben vormgegeven. Hier zijn veel lessen te leren op gebied van structurering, inzet van illiquidige beleggingen en een meer dynamische sturing voor betere pensioenresultaten voor jullie deelnemers.

Workshop ‘Beleggingsbeleid onder het nieuwe pensioencontract’ aan voor jouw pensioenfonds.

Vraag nu de workshop voor jouw pensioenfonds aan.