Direct naar inhoud

Download Whitepaper ‘Ons Pensioen: De grote oversteek’

Krijg inzicht in de transitie. Download onze whitepaper ‘Ons Pensioen: de grote oversteek’. Hierin gaan we concreet in op de ingrijpende keuzes en dilemma’s waarvoor ook jouw pensioenfonds staat.

Om de vertaling naar de praktijk te maken volgen we drie deelnemers van het fictieve pensioenfonds ‘Ons Pensioen’. Op tien cruciale onderdelen van de pensioentransitie schetsen we de keuzes die voorliggen én de gevolgen in de praktijk voor de deelnemers Julia (30), Maya (50) en Olivier (68).

Cover White paper De grote oversteel

Ook geven we onze visie op komende veranderingen zoals:

  • Beschermings- en overrendement
  • Projectierendement
  • Renterisicobeheersing
  • Solidariteitsreserve
  • Transitie-FTK
  • Herverdeling en generatie-evenwicht

Krijg inzicht in de transitie en download 'Ons pensioen: de grote oversteek'

De gevolgen voor jouw deelnemers helder in beeld. Inclusief praktische en technische uitwerkingen. Download nu onze whitepaper.

Download Whitepaper ‘De grote oversteek’