Direct naar inhoud

Passie & Expertise voor betere resultaten

Duurzaamheid, Risicomanagement en het aangaan van Partnerships vormen de kern van onze aanpak. Onze gepassioneerde experts brengen mensen en partijen samen. Door het combineren van kennis over duurzaam beleggen en risicomanagement, realiseren we succesvolle partnerschappen en behalen we de gewenste resultaten voor onze klanten.

Duurzaamheid

Binnen onze aanpak om real world impact te realiseren, hanteren we ons eigen Duurzaamheidsraamwerk. We richten ons op het bevorderen van een veilige en duurzame samenleving, met de planetaire grenzen als basis en een sterk sociaal fundament voor meer stabiliteit en veerkracht. Om impact te maken, hebben we een geïntegreerde aanpak.

Partnerships

Voor ons draait het om mensen en samenwerken. Onze kracht ligt in het bouwen van sterke relaties en partnerships, zowel met onze klanten en het ecosysteem. We kiezen ervoor om ons in te zetten op onze krachten en zo wereldwijd de samenwerking met specialisten vanuit andere expertises aan te gaan.

Risicomanagement

Met grote veranderingen komen grote onzekerheden en risico’s. We specialiseren ons in de beheersing ervan. Daarin is het cruciaal om de doelstellingen duidelijk voor ogen te hebben. Zij vormen de basis voor risicobeheer. We dagen aannames en data uit en denken in extreme scenario’s om alle mogelijke risico’s te identificeren.

Diensten

We bieden een portfolio van diensten aan. Diensten die jou helpen om doelstellingen te bereiken en aansluiten bij de verwachtingen van jouw deelnemers. Samen van rendement naar rendement met impact met oog op bestaanszekerheid en de transitie naar een duurzame wereld.

 • Advies

  Van de balans tot portefeuille; ontwikkelingen vragen om aangescherpt beleid op elk niveau
 • Impactmanagement

  Impactbeleggen als integraal onderdeel van jouw beleggingsbeleid
 • Vermogensbeheer

  Beleggen gaat over meer dan financieel rendement, het moet bijdragen aan de transitie naar een duurzame wereld
 • Partnerships

  Operationele voordelen behalen door meer structuur aan te brengen in vermogensbeheer

Strategieën

Vermogensbeheer gaat over rendement met impact maken. Het bereiken van beleggingsdoelen. Risico’s beheersen en rendement maken voor pensioenzekerheid. Maar ook duurzaam beleggen en positief bijdragen aan de transitie naar een duurzame wereld. Ons aanbod van strategieën dient beide doelen.