Skip to content
Duurzaam investeren: positieve impact met behoud van rendement

Onze aanpak voor duurzaamheid

Cardano integreert risico’s en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) in al haar beleggingsanalyses, -beslissingen en -adviezen. Onderzoek toont aan dat rekening houden met ESG-risico’s een solide rendement oplevert.

Daarnaast hebben we oog voor de positieve en negatieve real world impact van onze beleggingsactiviteiten. Door real world impact te integreren in ons beleid krijgen we beter zicht op de risico’s en kansen die samenhangen met de overgang naar een duurzamere wereld. We richten ons met name op:

  • de klimaatcrisis, inclusief de doelstelling om CO2-neutraal te zijn in 2050;
  • het bevorderen van een rechtvaardige samenleving;
  • duurzame ontwikkeling van opkomende landen.

Cardano ondersteunt de doelstellingen van beleidsmakers in het VK en de EU ten aanzien van het financieren van duurzame groei. Duurzaamheid is een dynamisch begrip; ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, technologie en de beleggingspraktijk gaan snel. Om voorop te blijven lopen in duurzaamheidsinnovatie passen we ons beleid dan ook regelmatig aan.

Onze betrokkenheid met duurzaamheid komt ook tot uiting in onze eigen bedrijfsactiviteiten. Maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft altijd al centraal gestaan in onze bedrijfscultuur en onze bedrijfsvoering. Wij meten en minimaliseren de CO2-uitstoot van ons eigen bedrijf. Alle uitstoot die we niet kunnen voorkomen, compenseren we: we zijn CO2-neutraal.

Cardano heeft de UN Principles for Responsible Investment (PRI) en het UN Global Compact ondertekend en is lid van IIGCC, PCAF, ICMA, het Net Zero Asset Managers-initiatief, Climate Action 100+ en The Diversity Project.

Duurzame samenleving, duurzame investeringen

Inspiratie