Direct naar inhoud

Renteswaps introduceert liquiditeitsrisico


Max Verheijen Cardano

Renteswaps zijn gemeengoed geworden voor pensioenfondsen om renterisico te beheersen. De voordelen van renteswaps zijn dat ze geen investering vereisen. Een nadeel is dat omdat het contractuele afspraken zijn tussen twee partijen, dient de naleving ervan te worden afgedwongen door de uitwisseling van onderpand. Pensioenfondsen gebruikten hiervoor in het verleden staatsobligaties. Tegenwoordig wordt steeds vaker geëist dat dit onderpand in de vorm van cash is. Als de in Europese wetgeving (EMIR) vastgelegde clearingplicht straks ook voor pensioenfondsen gaat gelden, is cash zelfs het enig geaccepteerde soort onderpand.

 

De repomarkt biedt hier soelaas. Max Verheijen gaat in dit artikel dieper in over waarom de repomarkt een goede oplossing is. En hij gaat daarbij ook in op de vraag of de repomarkt de potentieel gevraagde volumes dan aankan.