Straight to content

PRI-raportage 2021

bos

De PRI (Principles for Responsible Investment) is een toonaangevende voorvechter van verantwoord beleggen. Afgelopen vrijdag hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt: we hebben de PRI-rapportage 2021 voor investeerders ingediend. We zijn trots op de vooruitgang die we in 2020 hebben gemaakt met betrekking tot onze doelstellingen voor duurzaam beleggen. We willen ook van deze gelegenheid gebruikmaken om PRI te feliciteren met hun vernieuwde rapportage-raamwerk. De vragen hebben ons geholpen om vooruitgang te boeken met onze duurzaamheidsdoelstellingen. We kijken ernaar uit om de komende weken en maanden met PRI samen te werken.

Enkele van de hoogtepunten van ons werk in 2020:

 • We hebben een ‘duurzaam beleggen’-dag georganiseerd voor de Cardano Group Partners. Naast het integreren van financieel materiële ESG-factoren, hebben we ons daar ook gecommitteerd aan ‘real-world’ duurzaamheidsimpact.
 • We hebben interne educatiesessies georganiseerd omtrent duurzaamheidsvraagstukken. Ook hebben we educatief materiaal omtrent duurzaamheid geproduceerd voor onze klanten. Onze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en objectieve analyses.
 • We hebben een uitgebreid projectplan opgesteld, beheerd door een fulltime projectmanager. Het plan omvat meer dan 100 actiepunten waarop wordt toegezien door onze ‘Sustainable Investing’-stuurgroep, voorgezeten door Kerrin Rosenberg – CEO Cardano UK en directeur, Management Board. De stuurgroep vergadert wekelijks en beoordeelt de voorgang ten opzichte van het projectplan.
 • Binnen de Cardano Group zijn meer dan 30 Sustainability Champions opgestaan. Elke Champion besteedt zo’n 10 – 50% van zijn tijd aan duurzaamheid gerelateerde werkzaamheden. Daarnaast hebben we een Group Head of Sustainability aangenomen.
 • We hebben onze beleggingsovertuigingen vernieuwd en gepubliceerd. Hierin zetten we onze toezeggingen uiteen om de klimaatcrisis aan te pakken, we committeren ons aan een netto CO2-uitstoot van nul op onze beleggingen per 2050 conform het Parijs akkoord, we zetten ons in voor een rechtvaardige samenleving en de duurzame ontwikkeling van opkomende markten.
 • We hebben ons aangesloten bij diverse marktinitiatieven omtrent duurzaamheid waaronder PCAF, IIGCC, the Net Zero Asset Manager Group, Climate Action 100+, the Diversity Project. De volledige lijst is te vinden op onze website.
 • We hebben onze directe investeringen in de olie en gas beëindigd.
 • We hebben al onze externe managers aangeschreven omtrent onze ESG-verwachtingen, inclusief onze toezeggingen op het gebied van real-world duurzaamheidsimpact. Met verschillende managers hebben we gesprekken gevoerd omtrent duurzaamheid, waaronder over ESG-beleidstukken, lidmaatschap van PRI, rapportages omtrent duurzaamheid- en stewardshipactiviteiten. De meeste externe managers hebben op hun beurt voortuitgang laten zien op het gebied van duurzaamheid.
 • We hebben onze vragenlijsten voor externe managers afgestemd op het PRI rapportageraamwerk.
 • We hebben gereageerd op consultaties omtrent verschillende duurzaamheidsonderwerpen waaronder de consultaties van de DWP in oktober en januari aangaande TCFD, ESG-klimaatbeleid en rapportageverplichtingen voor pensioenfondsen, de UK Stewardship Code en EU’s SFDR.
 • We hebben ons geabonneerd op MSCI’s ESG ratings- en klimaatmodules om zo de duurzaamheid van onze beleggingen te kunnen meten.
 • We hebben een tegenpartijratingskader opgesteld om onze bancaire tegenpartijen te beoordelen op duurzaamheidsfactoren.

Wanneer je meer wil weten over een van de bovenstaande onderwerpen neem gerust contact met ons op.