Direct naar inhoud

IPCC-rapport 2022: beleggers moeten razendsnel in actie komen om onze planeet te beschermen

IPCC (Het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering) heeft het tweede rapport uitgebracht als onderdeel van zijn zesde assessment cyclus (AR6).

Dit rapport maakt duidelijk dat we op het gebied van klimaatverandering al enkele kantelpunten zijn gepasseerd. Zo zullen we waarschijnlijk over tien jaar de 1,5 °C opwarmingsgrens passeren en liggen we op koers voor het wijdverbreid uit laten sterven van soorten in de tweede helft van deze eeuw.

Het rapport noemt zeker 40% van de wereldbevolking ‘uiterst kwetsbaar’ voor de gevolgen van klimaatverandering. Arme en achtergestelde groeperingen worden hierdoor onevenredig zwaar getroffen – en dat gebeurt nu al.

 

Voor beleggers is deze recente iteratie van het rapport een urgente oproep om actie te ondernemen. Het IPCC waarschuwt dat geen enkele regio ter wereld kan ontsnappen aan de gevolgen van klimaatverandering. Veel van de verwoestende uitwerking van klimaatverandering op ecosystemen wordt nu als onomkeerbaar beschouwd.

Het IPCC wijst erop dat ‘elk verder uitstel van gezamenlijke wereldwijde actie de kans op een leefbare toekomst razendsnel verkleint’. Op beleggingsgebied zijn er geen veilige toevluchtsoorden voor beleggers die het klimaatrisico willen managen, stelt de Verenigde Naties.

Nu de wetenschappelijke retoriek steeds luider klinkt, moeten beleggers snel meer actie ondernemen.

Wat moet de financiële sector doen?

Het IPCC-rapport laat zien dat de markten de klimaatcrisis niet goed beprijzen. Ze financieren hun economische activiteiten niet in overeenstemming met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C. Te veel beleggers in onze sector zijn nog uit op investeringen die winstgevend lijken op de korte termijn, maar die niet in overeenstemming zijn met duurzame en financiële doelen voor de lange termijn.

Het IPCC-rapport toont verder aan dat het niet alleen noodzakelijk is om uitstoot te verminderen, maar ook om ons aan te passen. In 2016 schatte de VN de jaarlijkse kosten van aanpassing alleen al in ontwikkelingslanden op 140 tot 300 miljard dollar in 2030 (155 tot 330 miljard dollar in bedragen van 2020). Deze bedragen zullen verder oplopen als gevolg van frequentere en extremere vormen van natuurgeweld door klimaatverandering.

De in 2009 tijdens de COP-bijeenkomsten in Kopenhagen gedane beloften om 100 miljard dollar te steken in tegengaan van klimaatverandering is sindsdien in geen enkel jaar waargemaakt.

Ondanks recente impulsen is de aanpak van de klimaatcrisis door overheden tot nu toe zwaar onvoldoende gebleken. Overheden en beleggers hebben hier nog wat in te halen.

Bij Cardano hebben we vastgelegd dat onze beleggingsportefeuilles in 2050 broeikasgasneutraal zijn, met een halvering van de uitstoot in 2030. We zijn meer in groene obligaties gaan beleggen, aandelen zijn verschoven naar ESG-gescreende koolstofarme portefeuilles, we hebben in het VK de rentmeesterschapscode ondertekend en we zijn een partnerschap aangegaan met Sustainalytics om bedrijven te ondersteunen bij hun transitie. Met de uitgebreide duurzaamheids- expertise van ACTIAM zullen we nog verder en sneller gaan. Lees hier meer over onze aanpak voor duurzaamheid.

We beseffen dat data nog onvolledig en niet perfect is en dat methodieken nog in ontwikkeling zijn, met name als het gaat om moeilijk bereikbare vermogenscategorieën zoals private equity, infrastructuur en derivaten, maar dat mag ons niet weerhouden om vooruitgang te boeken.

Nu onze kennis op het gebied van wetenschap, technologie en de beleggingspraktijk alleen maar verder toeneemt, moet ook onze aanpak zich verder ontwikkelen. De gezondheid van onze planeet en de veiligheid van onze gemeenschappen kunnen niet wachten.