Skip to content

GuarantCo: “We doen ons best om onszelf overbodig te maken”

“Neem bijvoorbeeld studentenhuisvesting in Kenia.” Analiste Nicole Xu legt uit welke rol GuarantCo heeft gespeeld bij het aanbieden van garanties voor infrastructuurprojecten in lagelonenlanden. “In Kenia zijn veel jonge mensen die zich allemaal willen ontwikkelen door te studeren. Veel van hen gaan naar de universiteit in de hoofdstad, Nairobi. Maar er heerst een chronisch gebrek aan studentenkamers. De inschrijvingen voor de universiteit zijn omhoog geschoten van 27.000 in 1990 naar ongeveer 550.000 nu, terwijl er minder dan 40.000 bedden beschikbaar zijn voor studenten, wat betekent dat er een enorm tekort is. Dat niet alleen, ook de kwaliteit van de kamers is erg slecht.”

“Een ontwikkelaar genaamd Acorn besloot in te stappen om de kloof te dichten. Acorn was de eerste ontwikkelaar die studentenkamers aanbood in Kenia die daar speciaal voor werden gebouwd. Omdat zij er behoefte aan hadden om langetermijnfinanciering zeker te stellen, waren zij erop gebrand om een obligatie uit te geven voor het project.  De uitdaging was dat er recentelijk een aantal zeer grootschalige faillissementen had plaatsgevonden in Kenia, dus de investeerders op de obligatiemarkt waren heel erg voorzichtig geworden. Zó voorzichtig, dat Acorn waarschijnlijk niet in staat zou zijn geweest om genoeg fondsen te werven om het project te voltooien. De markt was gewoon niet gewillig genoeg het plan op te pakken.”

“Zodoende kwamen zij in 2019 bij ons. We hebben een kredietgarantie uitgedokterd die 50% van hun aflossing en rente dekt die zij verschuldigd zijn in hun investeringsprogramma van 5 miljard KES. Dit leidde op zijn beurt tot een kredietbeoordeling van Moody’s voor het project die één graad hoger lag dan de beoordeling van Kenia’s staatsschuld. Hiermee herwon Acorn het vertrouwen van lokale investeerders en kon men de benodigde middelen bij elkaar krijgen.”

Talloze primeurs

Nicole Xu verbergt haar trots niet als het gaat om wat Acorn bereikt heeft: “Het project heeft talloze primeurs: het was de eerste groene obligatie in Oost-Afrika; de gebouwen hebben een groene certificering: ze zijn energiezuinig en voldoen aan internationale groene bouwstandaarden wat betreft water, energie en bouwmaterialen. Dat betekent lage exploitatiekosten en een kleine ecologische voetafdruk op lange termijn. De groene obligatie zelf is de eerste Keniaanse obligatie die is ingeschreven op de International Securities Market van de London Stock Exchange. Dit gebeurde in januari 2020.”

Het resultaat van deze inspanningen was de bouw van zes studentengebouwen in Nairobi met een groene certificering. Deze bieden kwalitatieve, schone, veilige en betaalbare huisvesting voor ongeveer 5.000 studenten per jaar. “Acorn heeft bovendien net de eerste twee real estate investeringstrusts (REIT’s) voor studentenhuisvesting opgericht, nog een primeur in -Afrika. Dat is een spannende ontwikkeling, zeker omdat de REIT’s zonder garantie kunnen opereren. Dat is hoe het zou moeten zijn: we helpen ze eerst om op eigen benen te staan, zodat ze daarna snel kunnen beginnen met lopen of zelfs met rennen”, zegt Nicole Xu.

Acorn studenten GuarantCo

Toegang tot infrastructuur

Dat is een perfect voorbeeld van de werkwijze van GuarantCo. Met zijn thuisbasis in Londen, en gefinancierd door zes overheden, is GuarantCo onderdeel van de Private Infrastructure Development Group (PIDG). De fondsen worden beheerd door Cardano Development. Nicole Xu: “Onze rol is in de eerste plaats mensen te helpen om toegang te krijgen tot de basisinfrastructuur. Dat is uiterst belangrijk. Het proces zelf om tot een deal te komen is ook een leercurve die het desbetreffende land ondersteunt bij de ontwikkeling van een financiële infrastructuur parallel met de fysieke infrastructuur van het land. Het omvat ook het bekend maken van de lokale bankensector en kapitaalmarkten met de risico’s. Veel van deze capaciteitsopbouw heeft een groot en langdurig effect op markten. Dat is één van onze hoofdtaken. Als wij ons werk goed doen, kunnen zij zelfstandig verder. Omdat ze ons niet meer nodig hebben. Kortom, we doen ons best om onszelf overbodig te maken.”

Maar het is niet alleen een kwestie van het bieden van kredietgaranties aan iedereen die daar om vraagt. “Wij hanteren zeer hoge standaarden op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en maatschappij in de projecten die we ondersteunen.  Ook werken we aan empowerment van vrouwen via onze projecten, of dat nu is door werkgelegenheid of inherent aan het ontwerp van het project. Ons ultieme doel is het verminderen van armoede in lagelonenlanden door een expertisecentrum te worden voor kredietoplossingen in lokale valuta voor de financiering van infrastructuur.”

Geld pompen in infrastructuur

Samenvattend biedt GuarantCo garanties voor investeringen in infrastructuur in lage- tot middellagelonenlanden. “De meerderheid van de leningen waarvoor wij garant staan zijn in lokale valuta. Met die keuze bereiken we drie dingen. Ten eerste helpen we bij het beschikbaar maken van meer geld voor infrastructuur. Er kunnen dus meer wegen, meer duurzame energiecentrales, waterinstallaties en sociale infrastructuur worden gebouwd Dat is natuurlijk cruciaal voor de lokale bevolking, die anders geen toegang zou hebben tot dat type basisinfrastructuur.”

Stimuleren van investeringen in lokale valuta

“Het tweede dat wij doen is het stimuleren van meer investeringen in lokale valuta. Tot op heden zijn vele investeringen in infrastructuur gedaan door internationale investeerders. Sommige zijn commercieel, andere zijn ontwikkelingsinvesteerders. Wat die met elkaar gemeen hebben is dat de leningen die zij aanbieden in harde valuta zijn. Maar als de lokale valuta in waarde daalt – iets waar je bijna de klok op gelijk kunt zetten – moet de lokale sponsor van het project veel extra werk verzetten om de schuld te kunnen aflossen. Met andere woorden: het risico van in waarde dalende valuta ligt bij de lokale partij, wat geen echt solide basis is. Wij zijn ervan overtuigd dat het eigenlijk veel beter is om lokale investeerders aan boord te krijgen, waardoor het hele risico van de wisselkoers verdwijnt. Het voordeel van lokale investeerders, met lokaal geld, is dat de winst die wordt geboekt op investeringen in infrastructuur in de lokale gemeenschap blijft en kan worden geherinvesteerd in andere lokale projecten.”

Verlengen van de looptijd

“Het derde voordeel dat wij bieden is het verlengen van de looptijd van de financiering. Een infrastructuurproject, zoals bijvoorbeeld een energiecentrale op basis van hernieuwbare bronnen, duurt gewoonlijk 20 of 30 jaar. De financiering die door banken of investeerders wordt aangeboden is echter normaal gesproken behoorlijk korte termijn: minder dan 10 jaar. In sommige Afrikaanse landen kan de maximale looptijd zelfs slechts vijf jaar bedragen. Dus moet hier een grote kloof in looptijd worden overbrugd: in feite moeten alle terugbetalingen in die periode van vijf of tien jaar worden geperst. Door contracten met een langere looptijd aan te bieden, dichten wij die kloof in de markt.”

Ons ultieme doel is het verminderen van armoede in lagelonenlanden door een expertisecentrum te worden voor kredietoplossingen in lokale valuta voor de financiering van infrastructuur.

Infrastructuur

Waarom een dergelijke focus op infrastructuur? “Het is een van de menselijke basisbehoeften. Het staat aan de basis van de behoeftepiramide van Maslow: mensen hebben huisvesting nodig en toegang tot energie, water en communicatie. Mensen die in ontwikkelde landen wonen hebben de neiging deze zaken voor lief te nemen, maar in werkelijkheid zijn deze zaken in grote delen van de wereld nog niet goed ontwikkeld. Wij beschouwen het bieden van toegang tot infrastructuur als de eerste stap in het leggen van een beter fundament voor economische groei. Bovendien heeft het een enorme impact op het fysieke en mentale welzijn van de betrokkenen.”

“Onze speciale focus ligt op duurzame infrastructuur. Dus willen wij dat al onze nieuwe transacties langs de lat worden gelegd van het Akkoord van Parijs. Wij zorgen er ook voor dat ze milieuvriendelijk zijn en dat de transacties ofwel CO2-uitstoot verminderen ofwel de lokale bevolking en lokale bedrijven ondersteunen bij de overgang naar een CO2-arme toekomst.”

Een kunst en een wetenschap

Het aanbieden van kredietgaranties impliceert een bepaald risiconiveau. Maar hoe berekent GuarantCo de inschatting van dat risico? Nicole Xu veronderstelt dat het een kwestie is van kunst én wetenschap. “Wij doen veel aan due diligence. Vóór Covid-19 waren we gewend om projecten te bezoeken, naar het betreffende land te reizen om de sponsor, de aannemer en de regelgever te ontmoeten. We werken ook nauw samen met adviseurs: van technische adviseurs tot juridische specialisten en verzekeringsconsultants. Zij kijken mee naar de projecten vanuit allerlei perspectieven en analyseren zo de risico’s. Sinds Covid-19 is de rol van deze adviseurs alleen maar belangrijker geworden. Maar het is ook een kunst, omdat zelfs met al deze kwantitatieve tools tot onze beschikking, subjectieve beoordeling een grote factor blijft. Wij moeten er zeker van zijn dat het lokale bedrijf waarmee we samenwerken een goed managementteam heeft: dat zij capabel zijn en weten waar ze mee bezig zijn. Dat de politieke context stabiel is. ESG-risico’s vormen hier de kern van. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat investeringen in infrastructuur helpen om de economie CO₂-arm te maken.”

Hoewel er commerciële partijen bestaan die vergelijkbare producten aanbieden in de ontwikkelde markten, zijn deze niet beschikbaar in de meeste lage- en middenlonenlanden. “De private sector springt niet graag in vanwege het als hoog beschouwde risico, de relatief kleine omvang van de deals en de lange transactiecyclus.”

Lokale GuarantCo’s

Het GuarantCo-model is een zeer veelbelovend model voor de toekomst. Zo veelbelovend, dat GuarantCo nu actief bezig is met het oprichten van dochterondernemingen in een aantal relatief ontwikkelde opkomende markten. Nicole Xu: “Wij helpen bij de totstandkoming van lokale GuarantCo’s in een aantal Afrikaanse en Aziatische landen. Tot nu toe zijn we betrokken geweest bij samenwerkingen die ervoor hebben gezorgd dat InfraCredit in Nigeria en InfraZamin in Pakistan zijn opgezet. In feite doen zij hetzelfde als wat wij doen. Maar aangezien zij een goed opgeleid lokaal team hebben, en een sterk lokaal netwerk, hebben zij het in zich om het van ons over te nemen. Hopelijk leidt dit ertoe dat de lokale commerciële kredietgarantiemarkt zich ontwikkelt. Dat geeft ons de mogelijkheid een stap terug te doen. Dat is voor ons de ultieme graadmeter voor ons succes.”

Ga naar de website van GuarantCo