Direct naar inhoud

Cardano Development bewijst: ESG veel meer is dan boxes afvinken

ESG-doelen, groene obligaties, bijdragen aan de VN-klimaatdoelen. Het zijn thema’s die hoog op de agenda staan in de financiële sector. Al in 2005, lang voordat het in de mode was, werd de basis gelegd voor Cardano Development. Deze impact investor is uitgegroeid tot het grootste samenwerkingsplatform ter wereld voor ontwikkelingsbanken. “Niet omdat we opgelegde doelstellingen wilden halen, maar vanuit onze eigen purpose.”

Cardano Development streeft naar een stabiel inkomen voor huishoudens en bedrijven in ontwikkelingslanden. De organisatie doet dit door het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op het gebied van financieel risicobeheer.

Deze twee zinnen geven in essentie de purpose weer van Cardano Development. Theo Kocken, chairman: “Deze purpose is de reden dat wij bestaan, het inspireert en brengt je in beweging. Het is het kompas dat ons helpt om zonder afleiding koers te houden en echt impact te realiseren. Daar hebben wij al die tijd geen opgelegde doelen voor nodig gehad.”

Het punt is gemaakt. Aanleiding voor het gesprek met de drie founding fathers van Cardano Development is om, in het licht van de tijdgeest, het verschil tussen ESG en het verdergaande concept van duurzaam investeren / impact investing te duiden. Maar Kocken en de twee uitvoerende bestuurders Joost Zuidberg en Frank Gosselink willen liever niet langs zo’n meetlat worden gelegd. Het gaat wat hen betreft altijd over impact, een maatschappelijk relevant doel realiseren. Of daar zou het in elk geval over móeten gaan.

Het punt is gemaakt. Aanleiding voor het gesprek met de drie founding fathers van Cardano Development is om, in het licht van de tijdgeest, het verschil tussen ESG en het verdergaande concept van duurzaam investeren / impact investing te duiden. Maar Kocken en de twee uitvoerende bestuurders Joost Zuidberg en Frank Gosselink willen liever niet langs zo’n meetlat worden gelegd. Het gaat wat hen betreft altijd over impact, een maatschappelijk relevant doel realiseren. Of daar zou het in elk geval over móeten gaan.

ESG is meer dan boxes afvinken, het moet vanzelfsprekend voortkomen uit je ondernemings-purpose – Theo Kocken

Kocken: “Ik verwonder me eerlijk gezegd wel aan al die buzz words en nieuwe producten zoals groene obligaties waarvan je je soms kunt afvragen hoe ‘groen’ die nou echt zijn. Blijkbaar is het nodig om een kentering op gang te brengen en een bepaald investerings- of beleggingsbeleid af te dwingen. Begrijp me goed, in dat opzicht is het zeker ook zinvol. Maar voor mij is zoiets als ESG echt wel meer dan boxes afvinken en dan vol trots communiceren dat je zo duurzaam bezig bent. Het moet vanzelfsprekend voortkomen vanuit je duidelijk geformuleerde purpose.”

Joost Zuidberg, sluit zich daarbij aan: “Of het nu gaat om de opbrengst die wij realiseren in ontwikkelingslanden of om concrete en ‘aaibare’ projecten als windmolen- en zonneparken; de essentie van duurzaam investeren of impact investing is dat je verantwoordelijkheid neemt. In de Middeleeuwen was het adagium al ‘kapitaal draagt verantwoordelijkheid’ en dat is wat ons betreft nog steeds zo. Blijkbaar is de samenleving dat de afgelopen decennia wat kwijtgeraakt.”

Het eerste idee paste letterlijk op de achterkant van een bierviltje. Vijftien jaar later realiseren we grote impact in ontwikkelingslanden.

Terug naar 2005. Het eerste idee dat uiteindelijk leidde tot de oprichting van Cardano Development paste op de achterkant van een bierviltje. Letterlijk, want het was in een café dat de oprichters dit voor het eerst bespraken en inzagen dat ze met dit simpele idee echt impact zouden kunnen realiseren in ontwikkelingslanden.

Frank Gosselink: “Joost en ik werkten op dat moment bij de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO. Net als alle andere ontwikkelingsbanken betaalden wij alle leningen aan bedrijven in frontier countries (ontwikkelingslanden met een kansrijke economie) uit in dollars. De bedrijven die leningen terug moesten betalen, deden echter zaken in hun lokale, zwakkere munt. Met als gevolg dat als die munt in slechte tijden nog minder waard werd, de afbetalingen van de lening alleen maar hoger werden en bedrijven er juist door in grote moeilijkheden kwamen. En dat terwijl ze voor de economie heel belangrijk zijn. Een voorbeeld van wrong way risk. Wij bedachten dat de banken dit risico zouden kunnen verzekeren. Voorwaarde daarvoor was dan wel dat vrijwel alle wereldwijde ontwikkelingsbanken samen moesten investeren in een fonds. Hier geldt namelijk de economy of scale. Hoe groter die schuld en hoe meer regio’s om het risico te spreiden, hoe beter het werkt.”

Theo Kocken: ” ‘Dat gaat ze dus nooit lukken’, zei ik destijds tegen mijn Cardano- collega Bart Bos in die kroeg. Want die ontwikkelingsbanken werkten in de praktijk nooit samen en het zou dus een enorme krachttoer zijn om ze allemaal aan tafel te krijgen. Maar we werden bij Cardano toch gegrepen door hun idee en energie en sloten ons erbij aan en gingen er vol voor. Het was inderdaad zeker niet makkelijk, maar het momentum was daar en het lukte.”

Cardano Development is uitgegroeid tot het grootste samenwerkingsplatform ter wereld voor ontwikkelingsbanken

Twee jaar na het gesprek in de kroeg werd het idee realiteit met de oprichting van het TCX-fonds (The Currency Exchange Fund). In meerdere opzichten een mijlpaal want dit zorgde er inderdaad voor dat ontwikkelingsbanken bij elkaar werden gebracht en samen gingen werken. Herman Wijffels, destijds bewindvoerder van de Wereldbank, vond het een prestatie van formaat: “Dit hadden wij dus al lang zelf moeten doen.” Het fonds werd een succes. Anno 2020 beheert het producten voor het beheer van het valutarisico in ruim 50 valuta’s van frontier countries. De portefeuille omvat USD 5 miljard en heeft een A rating van S&P.

Wij kijken over grenzen heen en brengen de hele keten in kaart, op welk punt kun je de meeste impact realiseren? – Frank Gosselink.

De oprichting van het TCX-fonds markeerde het begin van wat nu Cardano Development heet. In ruim dertien jaar tijd is de organisatie uitgegroeid tot het grootste samenwerkingsplatform voor ontwikkelingsbanken ter wereld op transactioneel gebied. Ook impact investors als de Shell Foundation en de Rockefeller Foundation investeren regelmatig. Cardano Development beheert op dit moment naast TCX nog zes fondsen die elk innovatieve oplossingen bieden voor risicobeheer van financiële producten. De investeringen in de fondsen genereren naast een financieel rendement ook meetbare gunstige sociale of ecologische impact. Daarmee is Cardano Development volgens deze officiële definitie een illustratief voorbeeld van een impact investor.

Frank Gosselink: “We streven ernaar om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die blijvende impact genereren. We kijken daarbij letterlijk over grenzen heen. We focussen niet op lokale problematiek maar brengen de hele keten in kaart en onderzoeken waar we nu precies invloed op het systeem kunnen uitoefenen, aan welke knoppen we moeten draaien om echt het verschil te kunnen maken en ontwikkelen daarop producten die we in tientallen landen kunnen inzetten.”

Mensen denken vaak dat impact-doelstellingen tegengesteld zijn aan winstdoelstellingen. Het tegendeel is waar. – Joost Zuidberg

Een belangrijk deel van het succes is volgens Joost Zuidberg de bedrijfsmatige en ondernemende werkwijze. “Mensen denken vaak dat impact-doelstellingen tegengesteld zijn aan winstdoelstellingen. Het tegendeel is waar. We kunnen onze purpose alleen realiseren op basis van een doordachte business case. We bedenken een oplossing, halen daar kapitaal voor op en managen dat. We voldoen aan hoge standaarden, hebben een serieuze visie op risk management en een goed trackrecord. De institutionele dekking door Cardano Group is daarbij van onschatbare waarde. De combinatie maakt dat conservatieve, risico-averse instituten waar wij ons op richten zaken met ons durven doen. Zo kunnen we écht impact genereren en onze purpose realiseren: mensen en bedrijven in ontwikkelingslanden helpen aan een stabiel inkomen en ze beschermen tegen financiële risico’s.”

Meer informatie over Cardano Development vind je op cardanodevelopment.com