Direct naar inhoud

Blik op de markt – Duurzaam beleggen Q3 2022

Elk kwartaal geven we een beknopt overzicht van opvallende ontwikkelingen op het gebied van duurzaam investeren in de obligatiemarkt.

De belangrijkste in het derde kwartaal:

  • Na een relatief drukke eerste helft van het jaar bood het derde kwartaal, inclusief de rustigere zomermaanden, een kleiner aantal nieuwe ESG-obligaties. In totaal was er ongeveer EUR 40 miljard aan nieuwe uitgiften. Het belegbare ESG-universum voor een gemiddelde LDI-klant van Cardano is daarmee gestegen van ongeveer EUR 560 miljard tot EUR 600 miljard. Deze toename is toe te schrijven aan uitgiftes van supranationale instellingen, lagere overheden en agentschappen (SSAs) en van staatsobligaties.
  • De uitgifte van twee groene staatsobligaties lichten we graag toe. België kwam met haar tweede groene staatsobligatie, ditmaal met een looptijd van zeventien jaar. Het orderboek van deze obligatie werd maar liefst zeven keer overschreven. Een verklaring voor deze grote interesse is niet alleen het groene karakter van deze obligatie, maar ook de aantrekkelijke spread die betaald werd. Daarnaast kwam Duitsland met een 5-jaars groene staatsobligatie met een greenium van ‘maar’ 1,25 basispunten. 
  • Evenals in vorige kwartalen zien we al geruime tijd een daling van de greenium. Belangrijkste reden hiervoor is het toenemende aanbod van ESG-obligaties, maar dit argument gaat voor het derde kwartaal niet zozeer op. De vlucht van beleggers in de meer liquide, grijze obligaties is des te sterker. De greenium ligt over de hele Duitse curve, de enige uitgever met zogenoemde tweelingobligaties, op hetzelfde niveau van ongeveer 1 basispunt. Vorig jaar was dit nog ruim 5 basispunten en dus kunnen we spreken van een lager rendement van ESG-obligaties ten opzichte van grijze obligaties. Bij nieuwe uitgiften van ESG-obligaties anders dan staatsobligaties zien we zelfs dat uitgevende instellingen gewoon een nieuwe uitgiftepremie moeten betalen om beleggers te lokken. Er kunnen dus op relatief goede niveaus ESG-obligaties worden gekocht.