Straight to content

15 jul 2021

Blik op de markt – Duurzaam beleggen Q2 2021

Afgelopen kwartaal waren er weer veel ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de obligatiemarkt. Lees hier het meest recente beknopte overzicht van opvallende ontwikkelingen.

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen:

  • Ook in het tweede kwartaal zijn er veel ESG-obligaties uitgegeven. Het belegbare ESG-universum voor een gemiddelde LDI klant van Cardano is daarmee gestegen van ongeveer EUR 335 miljard tot EUR 375 miljard. Onder andere de Duitse overheid heeft een 30-jarige groene obligatie uitgegeven die identiek is aan de bestaande 30-jaars obligatie. Op het moment van uitgifte waren beleggers bereid hier 2 basispunten rendement voor in te leveren. Dit verschil in rendement is ondertussen opgelopen naar 4 basispunten. Dit is de tweede zogenaamde tweelingobligatie die de Duitse overheid nu heeft uitgegeven.
  • Het SURE-programma, bestemd om de impact op burgers te beperken van de ernstige economische en maatschappelijke gevolgen van de coronapandemie, is bijna afgerond met in totaal EUR 89,6 miljard aan uitgifte. Er is tot nu toe voor EUR 94,3 miljard goedgekeurd (met een maximum van EUR 100 miljard). Het restant van het programma wordt later dit jaar verwacht.
  • Na het (bijna) succesvol afronden van het SURE-programma en na het behalen van alle goedkeuringen is de EU voortvarend begonnen aan het NGEU-programma. In de tweede helft van juni heeft de EU hiermee direct EUR 35 miljard opgehaald. Aangezien het raamwerk voor groene obligaties van dit programma nog niet klaar was, waren dit echter wel ‘neutrale’ obligaties. Na de zomer worden de eerste groene obligaties uit dit programma verwacht. De totale uitgifte uit dit programma wordt geschat tussen de EUR 750 en 800 miljard waarvan ongeveer EUR 250 miljard als groene obligaties wordt bestempeld.