Straight to content

Blik op de markt – Duurzaam beleggen Q1 2021

Elk kwartaal geven we een beknopt overzicht van opvallende ontwikkelingen op het gebied van duurzaam investeren in de obligatiemarkt. Lees hier de belangrijkste in het eerste kwartaal van 2021.

Elk kwartaal geven we een beknopt overzicht van opvallende ontwikkelingen op het gebied van duurzaam investeren in de obligatiemarkt.

De belangrijkste in Q1:

  • In het eerste kwartaal zijn er weer volop ESG-obligaties uitgegeven. Het belegbare ESG-universum voor een gemiddelde LDI-klant van Cardano is daarmee gestegen van ongeveer EUR 260 miljard tot EUR 335 miljard. Opvallend is dat het aandeel van sociale obligaties bijna net zo groot is als groene obligaties. Dit komt vooral door het relatief grote aantal sociale obligatie-uitgiften van de EU. Daarnaast is ongeveer driekwart van de uitstaande ESG-obligaties afkomstig van zogenaamde SSA’s (Subsovereign, Supranationals en Agencies).
  • De uitgifte van sociale obligaties uit het SURE-programma, bedoeld om de impact op burgers te beperken van de ernstige economische en maatschappelijke gevolgen van de coronapandemie, gaat gestaag door. In drie uitgiftes heeft de EU EUR 36 miljard opgehaald in het eerste kwartaal. Dit brengt het totaal op EUR 75,5 miljard, hetgeen betekent dat het programma al voor meer dan 80% gefinancierd is. Er is inmiddels voor EUR 90,6 miljard goedgekeurd, met een maximum van EUR 100 miljard. In het tweede kwartaal wordt het restant van het programma verwacht.
  • De Europese Commissie is van plan na het afronden van het SURE-programma direct door te gaan met het ophalen van financiering voor het Next Generation EU (NGEU) programma. Het is de bedoeling om welllicht al in juli met de eerste obligaties naar de markt te komen. De totale groene uitgifte uit dit programma ligt tussen de EUR 225 en 250 miljard. Het Duits Constitutioneel Hof denkt er echter anders over. Dit hof heeft besloten dat de Duitse premier het NGEU-programma voorlopig niet kan ondertekenen omdat het ongrondwettelijk zou kunnen zijn. Toen het hof vorig jaar dwarslag met betrekking tot het ECB-opkoopprogramma liep het met een sisser af.
  • Doordat de toenemende vraag naar groene obligaties het aanbod overstijgt, neemt het verschil in aanvangsrendement tussen groene en niet-groene obligaties verder toe. Als we ter indicatie naar het rendementsverschil tussen de Duitse tweelingobligaties dan bedraagt dit ongeveer 5 basispunten, terwijl dit verschil vorig kwartaal nog 3 basispunten bedroeg. Bij uitgifte was dit 1 basispunt.