Direct naar inhoud

Wat kun je verwachten?

Het verdergaan onder de naam Cardano zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Deze naamswijziging zal in verschillende fasen worden opgeknipt.

Naamswijziging ACTIAM

De wijziging heeft betrekking op de merknaam van het bedrijf en van de fondsen. Vanaf 1 juni gaat ACTIAM verder als Cardano. Dan verandert ook de statutaire naam van de vennootschap ACTIAM N.V. in Cardano Asset Management N.V. De ACTIAM-beleggingsfondsen gaan aan het eind van het jaar verder als Cardano-fondsen.

Wat verandert er niet? 

De wijziging betreft het aanpassen van de naam naar Cardano. De volgende zaken veranderen niet:

  • Je behoudt dezelfde contactpersoon.
  • Contracten die je mogelijk met de rechtspersoon ACTIAM N.V. hebt, blijven onverkort van kracht, alleen de naam van de rechtspersoon wijzigt.
  • De beleggingsfondsen en diensten, investmentprocessen en teams blijven hetzelfde, ook de identificatiecodes van de fondsen zoals ISIN en LEI blijven gelijk.
  • De ACTIAM-website blijft beschikbaar met alle fondsinformatie en -documentatie totdat de deze is geïntegreerd in de Cardano-website. Dat vindt in de tweede helft van dit jaar plaats.

Wat verandert er wel en wanneer?

  • Op 1 juni verandert ACTIAM N.V. in Cardano Asset Management N.V.
  • Vanaf dat moment worden persoonlijke en algemene ACTIAM-emailadressen aangepast naar Cardano-emailadressen.
  • De huisstijl van ACTIAM-uitingen gaat in 2023 stapsgewijs over naar Cardano-huisstijl.
  • Aan het einde van dit jaar veranderen de namen van de beleggingsfondsen. De ACTIAM-fondsen gaan dan verder als Cardano-fondsen.

Wat vragen wij

De naamswijziging van ACTIAM naar Cardano betekent niet alleen werk voor ons. Onze klanten, partners en leveranciers verwijzen ook naar ons en onze fondsen. We versturen binnenkort informatie over mogelijke aanpassingen, zoals het logo, alle contactgegevens en een meer gedetailleerde planning. Wij hopen het daarmee gemakkelijker te maken om de aanpassingen te doen.

Hoe nu verder

We nemen je graag mee in deze overgang. We houden je op de hoogte van de stappen die we nemen, zowel via de mail als via de website. Mocht je in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij die graag. Je kunt contact opnemen met je vaste contactpersoon of een email sturen aan marketingnl@cardano.com.