Skip to content

Onze risicomanagementfilosofie

Stabiliteit

Wij geloven dat een stabiele ontwikkeling van de dekkingsgraad bijdraagt aan een veilig en toereikend pensioen, aan rust en vertrouwen onder pensioendeelnemers en aan continuïteit van het pensioenfonds. Door alleen acceptabele financiële risico’s te nemen en diepe dalen te vermijden.

Onzekerheid

Wij beseffen dat de wijze waarop wij beslissingen nemen een enorme invloed heeft op de hoeveelheid risico die we nemen, en in bredere zin op de ontwikkeling van financiële markten en op ons financieel systeem. Bij het nemen van beslissingen stappen wij in talloze cognitieve valkuilen. Zo zijn wij van nature overmoedig, kunnen wij niet omgaan met ambiguïteit en doen wij snel aan stereotypering. Wij creëren onze eigen subjectieve, vaak vereenvoudigde werkelijkheid.

De wereld waarin we leven is niettemin oneindig veel complexer dan we onszelf doen geloven. Financiële markten ontwikkelen zich onvoorspelbaarder en extremer dan wiskundige modellen vaak suggereren. Naar de impact van beleid op lange termijn kunnen wij alleen maar raden.

Dit betekent dat wij ertoe neigen een onzekere wereld te benaderen met ideeën en gereedschap die passen bij kenbare risico’s. We onderschatten de gevaren die op ons afkomen.

Omgaan met onzekerheid

We proberen niet in de valkuil te stappen financiële risico’s te beheersen met een LDI-strategie op basis van een subjectief of zuiver wiskundig wereldbeeld. Daarom baseren wij onze werkwijze op drie pilaren: scenariodenken, denken in consequenties en groepsdynamiek.

Scenariodenken

Scenariodenken is een sterk instrument om los te komen van stellige, subjectieve overtuigingen over hoe de wereld zich in de toekomst ontwikkelt. Goed risicomanagement vraagt om breder denken. We gebruiken uitdagende scenario’s in aanvulling op wiskundige analyses. Dit maakt een strategie robuuster, dat wil zeggen minder kwetsbaar als voorspellingen niet uitkomen.

Denken in consequenties

We richten ons op de consequenties van beleid in verschillende scenario’s, niet op de kans dat een scenario zich voltrekt. Het gaat immers om de consequenties voor het pensioenfonds. Pas zodra de consequenties van beleid in relevante stress-scenario’s inzichtelijk en acceptabel zijn, adviseren wij de strategie te toetsen en te optimaliseren met wiskundige modellen.

Groepsdynamiek

We streven naar een effectieve groepsdynamiek bij het nemen van beslissingen. Als individu kunnen we onze cognitieve valkuilen en onze diepgewortelde overtuigingen nauwelijks omzeilen. Met elkaar kan dat wel. Door besluitvorming anders te organiseren nemen we als groep betere beslissingen.

  • Cardano in Nederland

    Wij werken aan een robuust pensioensysteem dat vertrouwen geniet en rust genereert. Waarin mensen een goede oude dag hebben.

  • Onze dienstverlening

    Ruim vijftig pensioenfondsen uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk implementeren hun LDI-portefeuilles met Cardano.