Skip to content

Onze risicomanagementfilosofie

Diepe dalen vermijden

Wij helpen je de pensioendoelstellingen van je pensioenfonds op een stabiele en veilige wijze te realiseren. Niet door minder marktrisico te nemen. Maar door alleen acceptabele marktrisico’s te nemen. Met het vermijden van diepe en onverwachte dalen.

Onze visie op gedrag bij het nemen van financiële beslissingen en hoe financiële markten ontwikkelen staan centraal in hoe wij marktrisico's voor jou beheersen.

Werkelijkheid die er niet is

Irrationeel gedrag en groepsdynamiek

Bij het nemen van belangrijke beslissingen rondom geld en risico stappen wij als mens voortdurend in talloze cognitieve valkuilen. We handelen niet rationeel. Door bijvoorbeeld overmoed, niet kunnen omgaan met ambiguïteit en stereotypering creëren we onze eigen werkelijkheid, die er vaak niet is. We slaan alles wiskundig plat en negeren fundamentele onzekerheden bij het nemen van beslissingen. Groepsdynamiek kan dit verergeren.

Fundamenteel onzekere markten

Financiële systemen en financiële regelgeving zijn dankzij dezelfde cognitieve valkuilen en groepsdynamica vaak gebaseerd op het idee te weten hoe de wereld werkt. Dat de wereld zich lineair ontwikkelt. Maar dat is een illusie. Wij kunnen er alleen maar naar raden hoe iets uitpakt en meestal hebben we het mis. In realiteit ontwikkelen markten zich vaak in hoog tempo op volstrekt onvoorspelbare wijze. Met enorme gevolgen voor de financiële positie van het pensioenfonds.

Onze risicomanagementaanpak

We stappen niet in de valkuil marktrisico’s voor jou te beheersen op basis van een beperkt wereldbeeld. Onze aanpak leunt op drie pilaren.

Scenariodenken

Scenariodenken is een cruciaal instrument om een breed en divers wereldbeeld te creëren. En daarmee van goed risicomanagement. We gebruiken uiteenlopende vormen van scenariodenken. Het maakt discussies diepgaander, beleid doordachter en robuuster.

Consequenties

We richten ons op de consequenties van beleid in diverse scenario’s. Niet op de kans dat een scenario zich voltrekt. Het zijn de consequenties waar het om gaat voor het pensioenfonds. Dit betekent dat we niet werken met de regerende gedachtegang binnen de financiële wereld dat de economie en de markten statistisch te modelleren zijn.

Groepsdynamiek

We zorgen voor een gezonde groepsdynamiek bij discussies en het nemen van beslissingen. Als individu kunnen we onze cognitieve valkuilen niet omzeilen. Met elkaar wel. Maar alleen als de dynamiek in de groep van beslissers zodanig is dat verschillende visies gehoord worden, ego’s ondergeschikt zijn en iedereen uitgedaagd wordt op respectvolle manier inhoudelijke conflicten met elkaar aan te gaan.

  • Onze drijfveren

    Wij werken aan een robuust pensioensysteem dat vertrouwen geniet en rust genereert. Waarin mensen een goede oude dag hebben.

  • Waar kun je altijd op rekenen

    Ruim vijftig pensioenfondsen uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk implementeren hun LDI-portefeuilles met Cardano.