Skip to content

Onze oplossingen

Lees meer over ons balansadvies en onze afdekkingsoplossingen

Dynamisch balansadvies.

Je stelt het afdekkingsmandaat met ons op maat op. Met inzet van verschillende typen instrumenten, om de financiële risico’s op het pensioenfonds optimaal te beheersen. Met dynamisch balansadvies helpen wij jou om beleid voor verschillende dekkingsgraadniveau ’s en verschillende financiële marktomstandigheden te ontwikkelen. Hiermee maak je de pensioenbelofte van het pensioenfonds onder diverse scenario’s waar.

Dit beleid leg je idealiter van tevoren vast, ruim voordat de mogelijke scenario’s zich volttrekken. Dat zorgt voor minder druk bij het nemen van een belangrijke beslissing, en daarmee voor een beter besluitvormingsproces en dus ook betere besluiten.

Voor dynamisch balansbeheer moet je het denken in een vaste beleggingsmix en vaste afdekking van risico’s loslaten. In plaats daarvan pas je beide aan op basis van de ontwikkelingen van de nominale en reële dekkingsgraad. In verschillende dekkingsgraadsegmenten verschuift immers de focus van het fonds tussen de diverse pensioendoelstellingen. Daarmee varieert ook het risicoprofiel.  Bij lage dekkingsgraad-niveaus streef je naar het voorkomen van nominale kortingen. Op hoge niveaus richt je je op behoud van de reële ambitie.

Integraal matchingmandaat.

Voor het afdekken van renterisico adviseren wij één integraal matchingmandaat in te richten met obligaties, interest rate swaps en eventueel swaptions en inflatieswaps. Een integraal matchingmandaat zorgt met minimaal risico voor een efficiënte afdekking van het rente- en eventuele inflatierisico. Daarmee is dit het fundament voor het nakomen van de harde pensioenverplichtingen.

Met een matchingmandaat streef je één doel na: het afdekken van de pensioenverplichtingen volgens het afdekkingspercentage. Het pensioenfonds hanteert ook maar één benchmark: de pensioenverplichtingen.

Het voornaamste risico in dit matchingmandaat is het spreadrisico. Dat is het risico dat de rente op staatsobligaties zich anders ontwikkelt dan de swaprente. Wij beheersen dit risico door het zo klein mogelijk te houden bij een lage of negatieve spread. In een situatie zoals vóór het QE-programma van de ECB nemen wij meer spreadrisico. Dat wordt dan ruim voldoende gecompenseerd door de hogere rentes van langlopende staatsobligaties.

Derivaten overlaymandaat.

Met een derivaten overlaymandaat dek je onnodige en ongewenste marktrisico’s van het fonds af. Dit kan doorlopend of tijdelijk zijn. Het voordeel van een aparte overlay is dat het risicoprofiel van de balans wordt aangepast terwijl de bestaande beleggingsportefeuille intact blijft.

Wij zijn de onafhankelijke derivatenexpert in Nederland, als zodanig betrokken bij grote en complexe oplossingen voor grote pensioenfondsen en instellingen in Nederland en daarbuiten. Met onze ervaring zijn wij in staat het risicoprofiel van de balans volledig af te stemmen op de wensen van jouw pensioenfonds, en de oplossing kostenefficiënt en transparant te implementeren. Je kunt kiezen uit een lineair en een non-lineair risicoprofiel (een profiel met minder downside en meer upside). De instrumenten die wij inzetten worden veelal over the counter gehandeld, maar kunnen ook via de beurs worden gehandeld.

We beheren dit doorgaans op basis van een advies-plus-executiemandaat. Dan wordt iedere transactie door ons aan het fonds of de fiduciair manager voorgelegd voor akkoord alvorens wij het uitvoeren.