Skip to content

LDI-portefeuilles

Op hoofdlijnen kies je voor een matchingportefeuille en/of een aparte derivaten overlay om marktrisico’s af te dekken.

Integrale matchingportefeuille als kernportefeuille

Voor het afdekken van renterisico adviseren wij als kernportefeuille een integrale matchingportefeuille met zeer veilige obligaties en/ of rentederivaten. Dit zorgt met minimaal risico voor een efficiënte afdekking van het renterisico. Daarmee is dit het fundament voor het nakomen van de pensioenverplichtingen.

Met deze portefeuille streef je één doel na: het matchen van de pensioenverplichtingen volgens het afdekkingspercentage. Je hanteert de werkelijke pensioenverplichtingen als benchmark.

Het voornaamste risico in deze portefeuille is het spreadrisico. Dat is het risico dat de rente op staatsobligaties zich anders ontwikkelt dan de swaprente. Bij een lage of negatieve spread houd je dit risico in principe zo klein mogelijk door te investeren in kortlopende obligaties en langlopende swaps. Bij een hogere spread - zoals ten tijde van vóór het programma van de ECB – neem je meer spreadrisico door meer te investeren in langlopende obligaties. Dat risico wordt dan voldoende gecompenseerd door de hogere rentes op langlopende staatsobligaties.

Derivaten overlaymandaat

Met een derivaten overlay dek je onnodige en onacceptabele marktrisico’s van het fonds af. Het voordeel van een overlay is dat het risicoprofiel van de balans wordt aangepast terwijl de bestaande beleggingsportefeuille intact blijft.

Wij zijn de onafhankelijke derivatenexpert in Nederland, als zodanig betrokken bij grote en complexe oplossingen voor grote pensioenfondsen en instellingen in Nederland en daarbuiten. Met onze ervaring zijn wij in staat het risicoprofiel van de balans af te stemmen op je wensen en de oplossing efficiënt te implementeren. Je kunt kiezen uit een lineair en een non-lineair risicoprofiel (een profiel met minder downside en meer upside). De instrumenten worden veelal over the counter gehandeld, maar kunnen ook via de beurs worden gehandeld.

We beheren dit doorgaans op basis van een advies-plus-executiemandaat. Dan wordt iedere transactie door ons aan het fonds of de fiduciair manager voorgelegd voor akkoord alvorens wij het uitvoeren.