Skip to content

Jouw LDI-strategie

Rust en vertrouwen

Met een LDI-portefeuille dek je een ongewenst marktrisico op de balans van het pensioenfonds af. Hiervan is renterisico de belangrijkste. Daarnaast vormen aandelen en inflatie vaak grote risicobronnen.

Jouw LDI-strategie omvat in hoeverre en hoe je deze marktrisico’s afdekt. Het moet ertoe leiden dat je de pensioendoelstellingen van het fonds op een stabiele manier realiseert. Zo bouw je aan vertrouwen en rust in het bestuur en onder deelnemers.

Bij ons vormen drie elementen de kern van jouw LDI-strategie:

  • De strategie is in zijn aard dynamisch.
  • Het is gericht op het elimineren van risico’s.
  • Elke LDI-portefeuille geef je vorm in een maatwerkmandaat.

Dynamisch

De doelstelling van een LDI-portefeuille verandert door de tijd. Het past namelijk altijd binnen het balans(risico)beleid dat je voert om de doelstellingen van het fonds te realiseren. Deze doelstellingen en daarmee het balansbeleid zijn dynamisch.

Zo verandert bijvoorbeeld de doelstelling van het fonds bij een grote verandering van de dekkingsgraad. Daarmee verandert ook het gewenste risicoprofiel op de balans. Bij een lage dekkingsgraad streef je naar het voorkomen van nominale kortingen. Bij een hoge richt je je eerder op het zekerstellen van het reële pensioen.

De manier waarop dit risicoprofiel zich ontwikkelt voelt tegen-intuïtief. Gedragseconomie laat zien dat mensen intuïtief juist een tegenovergesteld risicoprofiel prefereren: meer risico nemen in verlies- en winstsituaties. Maar het sluit aan bij de belangen van de deelnemers.

Cardano dynamisch balansbeheer

Toekomstig beleid leg je idealiter al vroeg vast. Gedragseconomie toont aan dat dit zorgt voor een beter besluitvormingsproces. Het zorgt voor minder mentale druk en een betere groepsdynamiek.

Elimineren risico

Iedere LDI-portefeuille dient risico’s eenvoudig en veilig af te dekken. Niet om (over)rendement te maken. Dat troebleert het realiseren van de risicodoelstelling.

Tegelijkertijd wil je instrumenten inzetten die de afdekking zo goedkoop mogelijk maakt.

In bijvoorbeeld een matchingportefeuille, waarmee je renterisico afdekt, zet je naast zeer kredietwaardige staatsobligaties daarom ook renteswaps in. Omdat die op dit moment een hogere rente bieden en dus een lagere investering vergen.

Maatwerkmandaat

Het pensioenfonds investeert niet in een standaard beleggingsfonds, maar geeft voor het afdekken van een risico een maatwerkmandaat af. Dit kan een discretionair of advies-plus-executiemandaat zijn. Dit geeft de flexibiliteit die je nodig hebt om met de portefeuille aan te blijven sluiten bij de situatie van het fonds.

De ISDA-documentaties op basis waarvan het pensioenfonds transacties aangaat met banken kunnen op naam van het pensioenfonds zijn. Je kunt ook gebruikmaken van de paraplu-ISDA’s van Cardano.