Skip to content

Jouw LDI-strategie

Rust en vertrouwen

Met een LDI-portefeuille dek je een ongewenst of onacceptabel marktrisico op de balans van het pensioenfonds af. Hiervan is renterisico dat samenhangt met het nakomen van de pensioenverplichtingen de belangrijkste. Daarnaast vormen aandelen en inflatie vaak grote risicobronnen.

Jouw LDI-strategie omvat in hoeverre en hoe je marktrisico’s afdekt. Het moet ertoe leiden dat je de pensioendoelstellingen van het fonds op een stabiele en veilige manier realiseert. Zo bouw je aan vertrouwen en rust in het bestuur en onder deelnemers.

Bij ons vormen drie elementen de kern van jouw LDI-strategie:

  • De strategie is in zijn aard dynamisch
  • Het is gericht op het elimineren van risico’s
  • Elke LDI-portefeuille geef je vorm in een maatwerkmandaat

Dynamisch

De doelstelling van een LDI-portefeuille en de instrumenten die je daarbinnen inzet veranderen door de tijd. Ze zijn nu en later in lijn met de doelstellingen en financiële situatie van het fonds. Ze passen binnen het dynamisch balansbeleid dat je voert om de doelstellingen van het fonds te realiseren.

Wij helpen je dit beleid en de LDI-portefeuilles als onderdeel daarvan te ontwerpen.

Zo verandert bijvoorbeeld de doelstelling van het fonds bij een grote verandering van de dekkingsgraad. Daarmee verandert ook het risicoprofiel. Bij een lage dekkingsgraad streef je naar het voorkomen van nominale kortingen. Bij een hoge richt je je eerder op het zekerstellen van inflatiecompensatie.

Toekomstig beleid leg je idealiter al vroeg vast. Dat zorgt in de toekomst voor minder druk bij het nemen van de beslissing de portefeuille aan te passen. Dat zorgt voor een beter besluitvormingsproces en dus ook betere besluiten. Wij helpen met de vastlegging.

Elimineren risico

Iedere LDI-portefeuille dient risico’s eenvoudig en veilig af te dekken. Niet om (over)rendement te maken. Dat troebleert het realiseren van de risicodoelstelling.

Tegelijkertijd wil je instrumenten inzetten die de afdekking zo goedkoop mogelijk maakt.

In bijvoorbeeld een matchingportefeuille, waarmee je renterisico afdekt, zet je naast zeer kredietwaardige staatsobligaties daarom ook renteswaps in. Omdat die op dit moment een hogere rente bieden en dus een lagere investering vergen.

Maatwerkmandaat

Het pensioenfonds investeert niet in een standaard beleggingsfonds, maar geeft voor het afdekken van een risico een maatwerkmandaat af. Dit kan een discretionair of advies-plus-executiemandaat zijn. Dit geeft de flexibiliteit die je nodig hebt om met de portefeuille aan te blijven sluiten bij de situatie van het fonds.

De ISDA-documentaties op basis waarvan het pensioenfonds transacties aangaat met banken kunnen op naam van het pensioenfonds zijn. Je kunt ook gebruikmaken van de paraplu-ISDA’s van Cardano.