Skip to content

Implementatie van LDI-strategie

Afdekken van ongewenste risico’s

We helpen pensioenfondsen hun financiële risico’s te beheersen, zodat de dekkingsgraad zich stabiel ontwikkelt en het pensioen van deelnemers veilig en toereikend is. Hiervoor implementeren wij de LDI-strategie. Dat houdt in dat wij de ongewenste risico’s op de balans afdekken. Hiervan vormt renterisico de kern. Inflatie-, aandelen- en valutarisico zijn andere risico’s die onderdeel kunnen zijn van een LDI-strategie.

LDI-karakteristieken

De lage-renteproblematiek houdt pensioenfondsen in haar greep. Het is een grote uitdaging om de juiste balans te vinden tussen renterisico nemen om opwaarts dekkingsgraadpotentieel te behouden en renterisico afdekken om neerwaarts dekkingsgraadrisico te beperken. In de portefeuille is het laveren tussen het inzetten van swaps, kasgeld en veilige obligaties. Om de complexe rentesituatie het hoofd te bieden en een stabiele dekkingsgraadontwikkeling te creëren, implementeren wij voor onze klanten een LDI-strategie met de volgende karakteristieken:

  • Dynamisch
  • Gericht op elimineren van risico’s
  • Mandaat op maat

Dynamisch

Het niveau van de dekkingsgraad en de doelstellingen die daar realistisch bij passen, bepaalt voor ons het afdekkingsbeleid. Wij leggen het beleid bij verschillende dekkingsgraden zoveel mogelijk op voorhand vast. Dit draagt bij aan rust in de bestuurskamer en consistent beleid.

Elimineren van risico’s

De afdekking is primair gericht op het efficiënt elimineren van het risico, niet op aanvullend rendement maken. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat de portefeuille verlies maakt ten opzichte van de verplichtingen. Daarom zoeken wij altijd een balans tussen afdekken met swaps en veilige obligaties.

Mandaat op maat

Onze klanten investeren niet in een standaard beleggingsfonds, maar geven ons een mandaat op maat. Dit kan een discretionair mandaat zijn of een executiemandaat inclusief bijbehorend advies. De invulling op maat geeft de vereiste flexibiliteit om met de strategie aan te blijven sluiten bij de unieke situatie van het fonds.

  • Onze risicomanagementfilosofie

    Onze visie op gedrag bij het nemen van financiële beslissingen staat centraal in hoe wij marktrisico’s voor jou beheersen.

  • Onze dienstverlening

    Ruim vijftig pensioenfondsen uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk implementeren hun LDI-portefeuilles met Cardano.