Skip to content

Zeven stellingen over de pensioentransitie

Als het aan ons ligt, wordt 2021 vooral een jaar van kansen, van ambitie en van bevlogenheid. Als pensioenbestuurder krijg je veel meer ruimte om zelf te bepalen hoe je de pensioendoelstellingen voor jullie deelnemers wilt gaan realiseren. Dat levert grote nieuwe uitdagingen op en vraagt om ingrijpende keuzes. Speciaal daarvoor presenteren we je zeven stellingen over die kansrijke pensioentransitie.

Laat je gedachten er eens over gaan. Deel ze met je collega’s. En laat ons vooral weten wat je vindt.

  • zeker NPCneiging naar NPCnog volledig openneiging naar WVPzeker WVP
  • wij zeker niet gaan invarenwij neigen naar niet invarenhet nog beide kanten op kan gaanwij neigen naar invarenwij zeker gaan invaren
  • fors kleiner wordtiets kleiner wordthetzelfde blijftiets groter wordtfors groter wordt
  • fors kleiner wordtiets kleiner wordthetzelfde blijftiets groter wordtfors groter wordt
  • fors kleiner wordtiets kleiner wordthetzelfde blijftiets groter wordtfors groter wordt
  • helemaal geen wijzigingennauwelijks wijzigingenbeperkte wijzigingensubstantiële wijzigingenhele grote wijzigingen
  • zeker nietwaarschijnlijk nietligt nog openwaarschijnlijk welzeker wel