Skip to content

Scenario’s voor het verloop van de coronacrisis

Onze scenario’s schetsen drie realistische, uiteenlopende toekomstbeelden over de ontwikkeling van de economie, tijdens en na de coronacrisis. Dat geeft je de mogelijkheid om als bestuurder of belegger de mogelijke toekomstige ontwikkelingen alvast te doorleven. Je kunt daarmee testen en evalueren hoe jouw visie en strategie zich gaan verhouden tot drie nieuwe, verschillende economische realiteiten.

Concreet hulpmiddel

Deze scenariostudie is geen af te vinken to-do-list, maar een zo concreet mogelijk hulpmiddel om te checken of jouw strategie robuust en adaptief genoeg is om deze crisis en de uitkomsten ervan te doorstaan. We adviseren om deze scenariostudie in chronologische volgorde te lezen. Elk onderdeel sluit logisch aan op het vorige. En kennis van het voorafgaande is veelal noodzakelijk voor goed begrip van het erop volgende onderdeel.

 • Scenario 1: Een gevoelige klap

  In dit eerste toekomstscenario werd de lockdown al opgeheven vóórdat de economie kwetsbaar werd. Toch vielen veel bedrijven om, liep de werkloosheid op en moesten overheden alle zeilen bijzetten. Noortje de Beijer vat dit scenario samen.

 • Scenario 2: Overleef nu - betaal later

  In dit tweede toekomstscenario was het vanwege de volksgezondheid niet mogelijk de lockdown op te heffen vóórdat de economie kwetsbaar werd. Dit leidde tot een diepe recessie die zich een decennium voortsleepte. Manon ten Voorde vertelt het verhaal van dit scenario.

 • Scenario 3: De Grote Depressie 2.0

  De lockdown duurde tot diep in 2021. Overheden boden grote steunpakketten, maar veel van dat geld kwam niet bij het midden- en kleinbedrijf terecht. De economie liep zware schade op en bereikte het niveau van de Grote Depressie in de jaren dertig. Luister naar Pim van Diepen die dit scenario met je doorleeft.

 • Video

  Aanjager van verandering 1: het virus

  De pandemie houdt de wereld nog steeds in zijn greep. Wat de gevolgen zijn voor de samenleving en de economie is nog volstrekt onzeker. Het verloop van het virus is belangrijk voor het verloop van de toekomst.

 • Video

  Aanjager van verandering 2: de economie

  De manier waarop corona onze wereld gaat veranderen is onder meer afhankelijk van de staat van onze economie. Maar wat kunnen de langduriger en rechtstreekse gevolgen voor de economie zijn?

 • Video

  Aanjager van verandering 3: politieke keuzes

  De laatste en wellicht wel de belangrijkste aanjager. Duivelse dilemma's ontstaan bij het maken van politieke keuzes. Welke beleidsmaatregelen kan de overheid tijdens en na de lockdown invoeren?

 •  
  Hoofdstuk 1

  Aanjager van verandering: het virus

  Drie aanjagers van verandering vormen de basis voor het verloop van de nabije toekomst. Dat zijn achtereenvolgens het virus zelf, de robuustheid van de economie om de schok van de lockdown te weerstaan en de maatregelen die de politiek kan nemen, tijdens en na de lockdown. Dit eerste artikel gaat in op het virus zelf.

 •  
  Hoofdstuk 2

  Aanjager van verandering: de economie

  De corona-pandemie is een humanitaire ramp en de eerste prioriteit van de samenleving is om die onder controle te krijgen. De lockdown speelt hierin een centrale rol, maar we weten niet hoe lang die gaat duren. Dit tweede artikel beschrijft de economische gevolgen van de lockdown.

 •  
  Hoofdstuk 3

  Aanjager van verandering: politieke keuzes

  Verschillende aanjagers van verandering beïnvloeden de door het coronavirus veroorzaakte economische crisis. Dit derde artikel belicht de laatste en wellicht belangrijkste aanjager van verandering – de beleidsmaatregelen die de overheid tijdens en na de lockdown kan invoeren.

 •  
  Hoofdstuk 8

  Scenariodenken in praktijk

  Update medio september 2020 - Om een geïnformeerde keuze over onze strategie te kunnen maken, dienen we in te schatten welk scenario het meest waarschijnlijk is door het herkennen van indicatoren. Maar ook in welke mate onze voorkeursstrategie robuust zal zijn als onze inschatting verkeerd is en de wereld zich in de richting van de andere scenario’s beweegt.

 •  
  Appendix 2

  Aan de slag met scenario's

  Op een gegeven moment wordt het tijd om vooruit te durven kijken. En dus het balansrisicobeleid tegen het licht te houden. Maar hoe bepaal je dit? Wij geven tips over hoe je scenario's gebruikt bij het aanpassen van het balansrisicobeleid.

 •  
  Appendix 3

  De makers in het kort

  De coronascenario’s zijn het werk van een team deskundigen en vakmensen. Ieder leverde een bijdrage op basis van zijn eigen expertise. Zo ontstonden de drie realistische, uiteenlopende toekomstbeelden over de ontwikkeling van de economie, tijdens en na de coronacrisis. Het team stelt zich kort voor.