Skip to content

Cardano in Nederland

Veilig en toereikend pensioen

Wij geloven in een rechtvaardige samenleving waarin ons pensioensysteem zorgt voor inkomenszekerheid voor iedereen. Daarom werken wij iedere dag met onze klanten aan de robuustheid van ons systeem. Zodat het pensioen van mensen veilig en toereikend is voor een goede oude dag.

De invloed van menselijk gedrag

Wij richten ons op de invloed van menselijk gedrag op de economie, de financiële markten en ons financieel systeem. We willen begrijpen hoe dat werkt. Diepgaande kennis daarvan stelt ons in staat onnodige en onacceptabele financiële risico’s te elimineren.

Financiële risico’s beheersen

Met dit doel voor ogen en ons begrip van risico helpen wij al twintig jaar pensioenfondsen hun financiële risico’s te beheersen. Dit doen we door het implementeren van hun LDI-strategie - op maat en als partner - zodat hun balans robuust is en hun dekkingsgraad zich stabiel ontwikkelt. Met circa negentig medewerkers implementeren wij de LDI-strategie van wereldwijd vijftig pensioenfondsen waarvan twintig in Nederland.

Wij zijn Cardano, risico- en pensioenspecialisten.