Skip to content

Is het mogelijk de valuta-afdekking in stand te houden binnen de strategie?

Ja, onze dakpanstrategie bewijst zijn meerwaarde

Een belangrijke basis van onze FX-strategie is de dakpanconstructie. Iedere maand loopt slechts een deel van de protectie van de valutarisico’s af. In deze crisissituatie blijven we mede hierdoor in staat de valutarisico’s af te dekken binnen de door het pensioenfonds gestelde kaders. Daarbij speelt intensief overleg met de klant over de te volgen strategie en slim samenspel met onze traders een essentiële rol. 

Door Tess Bekkering en Nick van Creij, overlay management team Cardano

Door maandelijks aflopen van deel protectie beweeg je al natuurlijk naar je target

Het uitgangspunt bij goed FX-management voor pensioenfondsen is uiteraard dat je het valutarisico op beleggingen die worden genoteerd in andere valuta dan euro’s precies goed afdekt. Dit in lijn met de door het pensioenfonds bepaalde specifieke mate van protectie. Het ene fonds wenst 100% afdekking, het andere kiest bewust voor een percentage exposure. Wat je hoe dan ook in geen geval wil, is dat er opeens zo’n grote discrepantie ontstaat tussen de waarde van de beleggingen en de gekozen protectie dat die laatste een geheel nieuwe belegging op de balans wordt. Dit was precies wat dreigde te gebeuren toen de aandelenkoersen, maar bijvoorbeeld ook de waarde van bedrijfsobligaties, aan het begin van de coronacrisis fors daalden en onze klanten dus te hoge protectie hadden. Dat gebeurde bovendien in een opeens illiquide markt waarin ook de -normaal zeer lage- transactiekosten relatief fors stegen.

In die situatie wierp de basis van onze strategie zijn vruchten af. De dakpanstrategie houdt in dat we de protectie opknippen in verschillende delen. Die dichten we af met financiële producten met verschillende (korte) looptijden. Elke maand ‘rollen we deze contracten door’ zoals dat in de markt genoemd wordt. Iedere maand loopt in deze aanpak namelijk een deel van de protectie af, doorgaans een derde tot een zesde deel. Het deel dat afloopt leggen we dan weer drie tot zes maanden vooruit met nieuwe producten. We hebben dus bijvoorbeeld niet al het dollarrisico in één maand. Dat was nu een groot voordeel, want alles in een keer zou in deze markt in sommige gevallen uitdagend zijn. Voordeel is ook dat doordat een deel van de protectie dus toch al afloopt, je in deze dalende markten al natuurlijk naar je target toe kunt bewegen. Bovendien betekent dit dat we de hogere transactiekosten dus ook maar op een deel van de protectie hoefden te maken.

Flexibele samenwerking met pensioenfondsen en informatiebeleid randvoorwaarde

Het is in zo’n situatie alle hens aan dek. Daarbij vinden we het essentieel dat we voortdurend in contact blijven met de klant en die meenemen in de situatie en de strategie die we volgen om de vereiste protectie in stand te houden. Daarbij hoort ook dat je flexibel met de normaal geldende procesafspraken om moet kunnen gaan. Er zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen waarbij het regel is dat op hun officiële eindemaandsbeleggingen de exposure is afgedekt. Tijdens een crisis als deze is dat echter niet verstandig. Voor je alles op kunt leveren, alle data volledig gecheckt is, zijn we normaal gesproken zomaar tien dagen verder. In deze periode waren dat tien dagen waarin de wereld volledig veranderd was. Als we de regel zouden volgen konden we nog prima die skyhigh aandelenkoersen van tien dagen eerder afdekken, maar we wisten zeker dat we dan zo’n 20% mis zouden zitten. Met die fondsen hebben we in overleg geaccepteerd dat er misschien wat kleine datafoutjes zouden zitten ten opzichte van einde maand, maar dat we wél een veel realistischer beeld van de werkelijkheid konden laten zien. Op zo’n moment is ‘ongeveer goed in plaats van precies fout’ te prefereren. Alles uiteraard in overleg met en na akkoord van de klant. Het is een noodoplossing, maar we merken dat onze klanten het waarderen dat we in zo’n uitzonderlijke situatie snel kunnen schakelen en aanpassen. Beslissers bij pensioenfondsen hebben op dit moment ongelooflijk veel aan hun hoofd, dan is het voor hen fijn dat dat we laten zien dat we er goed over hebben nagedacht en met concrete oplossingen komen.

Intensieve samenwerking met trading is essentieel

In dit proces is onze intensieve samenwerking met de traders essentieel. Het is een wisselwerking; vanuit hen komen de signalen die duiden op veranderende marktomstandigheden. In dit geval leidde dit tot een andere werkwijze dan normaal. Een voorbeeld daarvan is de eerdergenoemde maandelijkse ‘doorrol’. Normaal kun je daar tot twee dagen voor einddatum mee wachten en kun je relatief eenvoudig een valutarisico met een standaard financieel product afdekken. Nu hebben we bewust enkele dagen genomen om te voorkomen dat we voor onaangename verrassingen zouden komen te staan met ‘take- it-or-leave it-transacties’. Met transacties die we normaal in heel korte tijd uitvoeren waren we nu opeens heel lang bezig. Grote volumes voerden we nu gefaseerd over meerdere dagen uit met het oog op de geringe liquiditeit.