Skip to content

Hoe krijg ik mijn portefeuille weer in balans nu de aandelen zo sterk dalen?

Hou het hoofd koel maar stel een besluit over je strategie niet uit

In de huidige exceptionele marktomstandigheden is het van belang je portefeuille in balans te krijgen. Doe dat op basis van de feiten. In deze volatiele markt zijn daar voldoende mogelijkheden voor.

Door Rik Klerkx, hoofd LDI bij Cardano

Rik Klerx CardanoAandelen bijkopen, obligaties verkopen

Nu aandelen 30 to 40% minder waard zijn is de verhouding aandelen en obligaties uit balans. De exceptionele omstandigheden dwingen tot het maken van een verantwoorde afweging over het herstellen van die balans. Door nu goedkoop geworden aandelen bij te kopen en obligaties te verkopen. Als dit deel uitmaakt van je beleggingsstrategie moet je dat gewoon uitvoeren. Wijk je daar vanaf dan moet je afwegen of de huidige omstandigheden dat rechtvaardigen.

 

Onzekerheid over details

Er kunnen redenen zijn om zo’n besluit nog even uit te stellen, maar uitstel moet wel in verhouding zijn met de bewegingen in de markt. Pensioenbeleggers berekenen bijvoorbeeld of ze 5% of 7% aandelen moeten bijkopen. Dat zorgt voor uitstel en mijn advies is dan om in ieder geval 5% te doen. Later kan dan uit precieze berekeningen blijken of het verstandig is om daar nog 1 of 2% bij te doen. Stel dus niet het hele beleid uit vanwege onzekerheid over enkele details.

Hogere transactiekosten

Ook de huidige hogere transactiekosten mogen slagvaardig handelen niet in de weg staan. De waarderingen van aandelen bewegen immers 5 tot 10% per dag. Die hogere kosten moet je in verhouding zien tot die bewegingen op dagbasis. Bij dermate grote bewegingen zijn hogere transactiekosten soms zeker gerechtvaardigd.

Overheden lenen voor stimulering

De rentes op obligaties en renteproducten dalen in de huidige markt weliswaar, maar lang niet zo snel als de aandelenkoersen. Dat komt doordat overheden zoals de Nederlandse en de Duitse voor het eerst sinds 2008 aankondigen dat ze veel meer schuld aangaan om de economie te stimuleren. Hoe meer ze lenen om uit te geven, hoe hoger de rente wordt. Dit kan impact krijgen op onze portefeuilles. In de afgelopen jaren is de rente voornamelijk afgedekt met swaps, niet met staatsobligaties. Nu kunnen we gaan kantelen en rente meer met obligaties afdekken.

Overstappen van swaps naar obligaties

Dit betekent dat dit element van het beleggingsbeleid zich nu uitbetaalt. Het biedt immers de flexibiliteit om over te stappen van swaps naar obligaties. Swaps worden als gevolg van het stimuleringsbeleid van de overheden relatief duurder ten opzichte van obligaties. Het kan mogelijk zijn de rente in de komende jaren uitsluitend met obligaties af te dekken en een stabiel additioneel rendement boven swaps te halen.