Skip to content

Hoe belangrijk is veiligheid in je renteafdekking?

Veiligheid in renteafdekking een noodzaak

Elf jaar na de val van Lehman Brothers staan de crisisindicatoren diep in het rood. Pensioenfondsen moeten juist nu de verleidingen van te veel risico weerstaan. Een safe haven is keiharde noodzaak.

Door Pim van Diepen, Hoofd Strategisch Advies van Cardano.

Verleidingen weerstaan

We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar we weten wel dat het financiële systeem fragiel is. Naderen we nu, ruim elf jaar na de val van Lehman Brothers, een Minsky-moment? Het moment dat een ogenschijnlijk stabiele situatie omslaat in een grote crisis? Dat weten we niet, maar feit is dat verschillende crisisindicatoren in het rood staan. We naderen het einde van de economische cyclus en we zitten al lang aan het eind van de langjarige schuldencyclus – met een schuldopbouw die ongeëvenaard is.

De risico-opbouw en inflatie van assets zijn ondertussen enorm. Dit dankzij een extreem lage rente en een overvloed aan liquiditeit. Waarom zou je dan nu bijvoorbeeld niet kiezen voor Italiaanse staatsobligaties in plaats van Nederlandse of Duitse om het renterisico af te dekken? Iets riskanter misschien, maar het zijn staatsobligaties en dus veilig. Toch?

Dit zijn de verleidingen die je nu dus moet weerstaan. Elke renteafdekking moet een robuuste matchingportefeuille als kernportefeuille bevatten, waarin geen complexiteit zit en die veilig is onder allerlei uitdagende economische omstandigheden. Een safe haven. Met alleen inzet van veilige staatsobligaties en renteswaps. De doelstelling van je strategie blijft een veilig basis creëren voor de opgebouwde pensioenen van deelnemers.

Complexere instrumenten

Horen complexere instrumenten dan nooit thuis in je renteafdekking? Dat is te kort door de bocht. Afhankelijk van de situatie van je pensioenfonds kun je naast deze matchingportefeuille complexere instrumenten inzetten om een hoger rendement na te streven. Denk dan aan hypotheken, WSW-leningen en covered bonds. Of je dat doet, is afhankelijk van drie zaken: de expertise, rijpingsgraad en financiële positie van je pensioenfonds.

Expertise

Heb je meer expertise in huis, dan ben je beter in staat een strategie te voeren met complexere instrumenten. Heb je beperktere capaciteit en expertise in huis, dan moet het bestuur zeker in een crisis focus kunnen houden op zaken die meer impact hebben. Denk aan de balansstrategie, de returnportefeuille, het managen van uitbestedingsrelaties. Het moet geen tijd verliezen aan eventuele verborgen risico’s in de afdekking.

Rijpingsgraad en financiële positie

Ook de rijpingsgraad van je pensioenfonds speelt een rol. Bij een jong fonds kun je meer inzetten op illiquiditeit, terwijl bij een ouder fonds juist liquiditeit meer centraal staat.

En uiteraard is de financiële positie van groot belang. Als je fonds over een dermate hoge dekkingsgraad beschikt dat het alle beloftes inclusief toekomstige indexaties nu al kan borgen, dan beslaat de afdekking al snel een veel groter deel van de balans. Daar past ook een breder instrumentarium bij, onder meer om het inflatierisico af te dekken en goed te diversifiëren. Dit kan betekenen dat over de gehele balans bezien het rendements- en risicoprofiel wordt afgebouwd, maar dat binnen de afdekking eventueel meer categorieën worden toegevoegd.

Toekomstig

Idealiter denk je nu ook al na over de inrichting van de portefeuille wanneer de dekkingsgraad aanzienlijk hoger is. Je wilt nu al een pad hebben naar die situatie. Theorie en praktijk leren ons dat je idealiter vooraf belangrijke toekomstige beslissingen overdenkt en op hoofdlijnen vastlegt. Dit draagt bij aan debiasing en het verbetert de kwaliteit van besluitvorming op het moment dat het zover is, substantieel.

Lees meer op Cardano geeft antwoord