Skip to content

Hoe behalen we in coronatijd goede handelsresultaten?

Flexibiliteit, aanpassingsvermogen en goede relaties leiden nu tot best execution

De marktomstandigheden in de coronacrisis waren en zijn extreem met wilde koersbewegingen in diverse productcategorieën en zeer lage, gefragmenteerde liquiditeit. Dat vraagt van ons als traders ander gedrag en andere executiestrategieën. Onze multidisciplinaire aanpak, het lef om juist nu tijd en ruimte te nemen én onze goede relaties maken het verschil. 

Door Lindsey van der Neut en Joost de Bakker, buy side traders Cardano 

Tijd en ruimte nemen in een gestreste markt

Je zou geneigd zijn te denken dat je in een overspannen, gestreste markt snel moet handelen, maar wij boeken nu juist resultaat door meer tijd en ruimte te nemen. De markt was zodanig opgedroogd, de liquiditeit zo gefragmenteerd, dat geduld hebben loonde. Zelfs voor de kleinere en eenvoudige uit te voeren transacties was het relevant per keer de strategie te bepalen. Onze executiestrategieën zijn productspecifiek. Maar in alle gevallen geldt dat het opknippen van transacties, onder de radar blijven en goed in de gaten houden wanneer zich bij tegenpartijen een handelsbelang voordoet, duidelijk zijn vruchten afwerpt. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn essentieel.

Voor sommige producten hanteren we hele andere strategieën dan gebruikelijk

Een voorbeeld van het snel aanpassen zie je bijvoorbeeld bij de handel in valuta. Normaal gesproken verhandelen we aanzienlijke volumes waarbij in één keer risico wordt overgedragen. Nu kozen we juist meer voor handelsalgoritmen als onderdeel van de handelsstrategie. Ook hier kiezen we er bewust voor de tijd te nemen om met slim geplaatste orders onze footprint te verkleinen. Zo vermijden we zowel negatieve prijsimpact als hogere transactiekosten.

Bij renteswaps en obligaties zien we juist de tegenovergestelde beweging. Daar maakten we tot voor de coronacrisis al veel gebruik van een elektronische handelsplatformen. Maar nu spreken we juist meer persoonlijk onze relaties aan, zodat we goed inzicht in hebben in waar kansen voor onze klanten liggen. We inventariseren welke relaties welke belangen hebben, we knippen indien nodig de transacties op en kijken vervolgens welke partij een belang in de goede richting heeft voor ons. Dat betekent dat we heel alert moeten zijn. Gedurende de handelsdag zien we wat een bank wil, je weet wat je zelf te bieden hebt en zodra die belangen matchen springen we daar direct op in.

Ook banken vinden een goede relatie nu nog belangrijker

We merken in deze markt dat de belangen wederkerig zijn. Want ook banken hebben nu meer behoefte aan contact en comfort over wat er van hun klanten eventueel aankomt. Dat is logisch want de interbancaire markt die normaal gesproken intensief wordt gebruikt om risico’s van transacties met eindklanten te verwerken, is nu op meerdere fronten een stuk ‘droger’. We hebben zelfs al volledige droogte meegemaakt. In zo’n situatie heeft een bank er belang bij om klanten direct met elkaar te verbinden. Banken hebben immers zicht op wensen van meerdere partijen die ze bij elkaar aan kunnen laten sluiten. In dit spel komen de goede relaties die we altijd al onderhouden nu goed van pas.

De meerwaarde van een multidisciplinair team

Bij Cardano werken we met één multidisciplinair team. We zitten in deze coronatijd natuurlijk niet letterlijk met elkaar in één ‘hok’, maar omdat we zo nauw samenwerken, weten we elkaar toch snel te vinden. We profiteren zo optimaal van elkaars expertise, netwerk en ervaring. We hebben dus geen verkokering waarbij elk specialisme aan een aparte desk zit. Wij werken allemaal samen, verhandelen allerlei soorten producten en zitten dus ook in veel verschillende markten. Daardoor hebben we een breder zicht en kunnen we onze strategie sneller aanpassen én snel schakelen naar die andere aanpak die nu soms nodig is. Ook hier zie je die wederkerigheid in de relatie met banken terug, omdat er op verschillende fronten zaken met ons te doen is.