Direct naar inhoud

Cardano Frontier Finance Solutions Impact Venture Fund

Door te investeren in het Frontier Finance Solutions Impact Venture Fund bouw je aan de financiële infrastructuur in opkomende landen.

Investeren in financiële dienstverlening

Je verstrekt kapitaal voor het ontwikkelen van risicomanagement en financieringsinitiatieven ten behoeve van lokale ondernemers en instellingen. Denk aan kredietverzekeringen en liquiditeitsverzekeringen. Dankzij deze dienstverlening kunnen zij hun belangrijke initiatieven en projecten op- of doorzetten met meer kapitaal, met minder valuta-, krediet- en liquiditeitsrisico.

Geconcentreerde portefeuille

Via de aankoop van participaties investeer je in het aandelenkapitaal van nieuwe financiële instellingen. Je wordt indirect medeaandeelhouder, naast een grote gerenommeerde donorinvesteerder zoals FMO. Deze ondernemingen zijn in de opstartfase of al aan het opschalen. Het rendement op geïnvesteerd vermogen waar we naar streven bedraagt netto 10,5% per jaar.

Lees hier meer