Direct naar inhoud

Cardano Climate Credit Fund

Door te investeren in het Cardano Climate Credit Fund (“CCCF”) bouw je samen met Cardano en Climate Fund Managers (“CFM”) aan verduurzaming van energieopwekking in opkomende landen, met name in Afrika en Azië.

Investeren in hernieuwbare energieprojecten

Je verstrekt kapitaal voor aan grootschalige hernieuwbare energieprojecten. Dat zijn zonneparken, windmolenparken en energieopwekkingsinstallaties op basis van stromend water.  De positieve gevolgen van de huidige acht projecten zijn groot. Ze produceren ruim 2.500 gigawatt uur aan schone energie per jaar. Ze voorkomen daarmee 1,5 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar. Dit is vergelijkbaar met 235.000 benzineauto’s die een jaar continue rijden. Tevens kunnen hierdoor 3,7 miljoen inwoners gebruik maken van schone energie en hebben 5.000 inwoners een baan dankzij deze projecten.

Leningen om kapitaal vrij te maken

Met de aankoop van participaties investeer je in nieuwe leningen aan bestaande hernieuwbare energiecentrales. Deze centrales zijn al operationeel en winstgevend maar maken nog gebruik van risicodragend (donor-) kapitaal. Met jouw investering in CCCF komt dit donorkapitaal gedeeltelijk weer vrij. Het wordt beschikbaar voor nieuw op te zetten centrales. De nieuwe projecten die CFM kan opzetten door het vrijgekomen kapitaal verdubbelen deze impact. Het rendement bedraagt naar verwachting 7% tot 8% per jaar.

Lees hier meer