Direct naar inhoud

Vastrentende waarden – maatwerk voor je doelstellingen

Vastrentende waarden leveren voorspelbare kasstromen op. Via aparte maatwerkmandaten helpen we je bij het realiseren van specifieke doelstellingen zoals het matchen van kasstromen, veiligstellen van reële pensioenen, benutten van illiquiditeit of integreren van duurzaamheid.  

hoge gebouden vanaf de grond gezien

Maatwerkoplossingen voor uiteenlopende vraagstukken

Elk pensioenfonds belegt in vastrentende waarden, soms tot wel 90% van de totale beleggingsportefeuille. Dat is goed verklaarbaar, want vastrentende waarden leveren voorspelbare kasstromen op. De rendementen zijn in veel scenario’s weliswaar lager dan bij zakelijke waarden, maar ze maken de uitkering minder risicovol en daarmee zekerder voor de deelnemer. Vastrentende waarden bestaan bij ons uit staatsobligaties, staatsgerelateerde obligaties, covered bonds, inflatie-obligaties, bedrijfsobligaties of sociale woningcorporatieleningen. We helpen je met maatwerkmandaten voor vastrentende waarden op maat om specifieke beleggingsdoelstellingen te realiseren.

Maatwerkoplossingen voor uiteenlopende vraagstukken

We bieden verschillende onderscheidende beleggingsoplossingen voor uiteenlopende vraagstukken:

  • Matchen van kasstromen. Met matching verlagen we transactiekosten en stabiliseren we de balans. Dat bereiken we met een mandaat met obligaties en leningen waarbij we een buy-&-maintain-strategie toepassen. Met deze maatwerkaanpak beschermen we het vermogen op de lange termijn doordat we het neerwaartse risico actief bewaken. We ontwerpen de buy-&-maintain-oplossing specifiek op jouw beleggingsovertuigingen en doelstellingen.
  • Bescherming tegen inflatierisico. We stellen reële geïndexeerde pensioenen veilig via een maatwerkmandaat met inflatiegerelateerde obligaties en inflatieswaps. Dit is een geschikte oplossing als de financiële positie van het pensioenfonds toereikend is of als er grote zorgen zijn over hoge inflatiescenario’s.
  • Benutten van illiquiditeit. We kunnen de illiquiditeitspremie benutten om het beoogde rendement te behalen. Dat kan bijvoorbeeld via een maatwerkmandaat met staatsgerelateerde obligaties en woningcorporatieleningen, geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Deze onderhandse lening is een veilige belegging met AAA-rating die meer rendement oplevert dan Nederlands staatspapier. Dit is een oplossing in een periode waarin het lastig is om voldoende rendement te behalen. Met een ECB-beleid dat leidt tot lage rente en negatieve spreads biedt dit toegevoegde waarde.
  • Verduurzamen van de portefeuille. Geen pensioenfonds kan nog om duurzaam beleggen heen. Het integreren van ESG-factoren en koppelen aan de SDG-doelstellingen is ook binnen het universum van vastrentende waarden mogelijk. Groene, sociale en duurzame obligaties zijn steeds meer beschikbaar, vooral van staatsgerelateerde uitgevers zoals supranationals, sub-sovereigns en agencies. Na het bepalen van de duurzaamheidsstrategie van je fonds stellen we richtlijnen op voor de portefeuillemanager. Die weet dan welk percentage van het mandaat met ESG-obligaties gevuld moet worden. Ook WSW-geborgde leningen aan Nederlandse woningcorporaties hebben een sociaal en duurzaam karakter. Naast het verder invullen van de duurzaamheidsambitie behaal je een aantrekkelijk extra rendement ten opzichte van Nederlandse staatsobligaties. Bij een mandaat met verdergaande verduurzaming past een classificatie van artikel 8 of 9 vanuit Sustainable Finance Disclosure Regulation.