Straight to content

Vastrentende waarden – maatwerk voor je doelstellingen

In je beleggingsbeleid wil je je verplichtingen kunnen nakomen. Te allen tijde en onder alle omstandigheden. Dus zoek je een stabiel rendement tegen verantwoorde risico’s. Hiervoor zijn verschillende beleggingsoplossingen beschikbaar, zoals vastrentende waarden. Via aparte maatwerkmandaten helpen we je bij het realiseren van specifieke doelstellingen, zoals het matchen van kasstromen, het veiligstellen van reële pensioenen, het benutten van illiquiditeit of het integreren van duurzaamheid.  

Vastrentende waarden voor extra zekerheid  

Elk pensioenfonds belegt in vastrentende waarden. Hoeveel? Dat hangt volledig af van de omstandigheden van het pensioenfonds, maar het kan soms oplopen tot wel 90% van de totale beleggingsportefeuille. Dat is goed verklaarbaar: vastrentende waarden leveren voorspelbare kasstromen op en pensioenen zijn ook toekomstige kasstromen. De rendementen zijn in veel scenario’s lager dan bij zakelijke waarden, maar ze maken de uitkering minder risicovol en daarmee zekerder voor de deelnemer. Vastrentende waarden bestaan bij Cardano uit staatsobligaties, staatsgerelateerde obligaties, covered bonds, inflatie-obligaties (ILB), bedrijfsobligaties of sociale woningcorporatieleningen (WSW).

Vastrentende mandaten op maat

Elk pensioenfonds heeft zijn specifieke doelstellingen. Alleen al de demografische samenstelling van het deelnemersbestand maakt dat je verschilt van je beleggingsstrategie. Zo vult een ouder en gesloten pensioenfonds de balans anders in dan een jong pensioenfonds met een grote instroom van deelnemers. Met maatwerkmandaten voor vastrentende waarden helpen we je om je specifieke doelstellingen te realiseren. We hebben verschillende beleggingsoplossingen voor uiteenlopende vraagstukken.  

  • Matchen van kasstromen. Met matching verlagen we transactiekosten en stabiliseren we de balans. Dat bereiken we met een mandaat met obligaties en leningen waarbij we een buy-&-maintain-strategie toepassen. Met deze maatwerkaanpak beschermen we het vermogen op de lange termijn doordat we het neerwaartse risico actief bewaken. We ontwerpen de buy-&-maintain-oplossing specifiek op jouw beleggingsovertuigingen en doelstellingen. Zo zorgen we voor een robuust pensioen voor je deelnemers.

  • Bescherming tegen inflatierisico. Het veiligstellen van reële geïndexeerde pensioenen via een maatwerkmandaat met inflatiegerelateerde obligaties en inflatieswaps. Dit is een geschikte oplossing als de financiële positie van het pensioenfonds toereikend is of als er grote zorgen zijn over hoge inflatiescenario’s.

  • Illiquiditeit benutten. Het behalen van het beoogde rendement door het benutten van de illiquiditeitspremie. Dat kan bijvoorbeeld via een maatwerkmandaat met staatsgerelateerde obligaties en woningcorporatieleningen, geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Deze onderhandse lening is een veilige belegging met AAA-rating die meer rendement oplevert dan Nederlands staatspapier. Het is een oplossing in een periode waarbij het lastig is om voldoende rendement te halen. Met een ECB-beleid dat leidt tot lage rente en negatieve spreads is dit van toegevoegde waarde.

  • De portefeuille verduurzamen. Geen pensioenfonds kan nog om duurzaam beleggen heen. Het integreren van ESG-factoren en koppelen aan de SDG-doelstellingen is ook binnen het universum met vastrentende waarden mogelijk. Groene, sociale en duurzame obligaties zijn steeds meer beschikbaar, vooral ook van staatsgerelateerde uitgevers zoals supranationals, sub-sovereigns en agencies. Zodra de duurzaamheidsstrategie van het fonds is bepaald stellen wij richtlijnen op voor de portefeuillemanager. Die weet dan welk percentage van het mandaat met ESG-obligaties gevuld moet worden. Ook WSW-geborgde leningen aan Nederlandse woningcorporaties hebben een sociaal en duurzaam karakter. Naast het verder invullen van de duurzaamheidsambitie behaal je dan ook een aantrekkelijk extra rendement boven Nederlandse staatsobligaties. Bij een mandaat met verdergaande verduurzaming past ook een classificatie van artikel 8 of 9 vanuit SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Kortom: vastrentende mandaten zijn geschikt voor kasstroommatching, reële pensioenen veiligstellen, illiquiditeit benutten en verduurzaming. We helpen je graag bij het realiseren van de doelstellingen van het pensioenfonds door middel van vastrentende mandaten op maat.