Straight to content

Risicoafdekkingen – controle over je risico’s

Pensioenfondsen ontkomen niet aan financiële risico’s op hun balans om het vermogen te laten renderen. Rendement betekent risico’s zoals schommelingen van rente, inflatie, aandelen en valuta. Als die risico’s niet lonend of verantwoord zijn, zijn ze te mitigeren of af te dekken. Dat kan met een overlayportefeuille. Onze oplossingen voor het afdekken van specifieke financiële risico’s maken wij op maat, zodat je beleggingsstrategie in stand kan blijven.

Overlayportefeuille op maat

Om je doelstellingen en toezeggingen waar te kunnen maken formuleer je eerst je beleggingsbeleid.  Enerzijds wil je doelgericht risico nemen (daar waar het iets oplevert), anderzijds wil je onbeloonde en ongewenste risico’s doelmatig afdekken. Niet te veel, maar ook weer niet te weinig. Een te hoge risico-aversie kan namelijk weer leiden tot een ander risico: te hoge kosten door een te laag rendement. Daarom identificeren we eerst de dominante financiële risico’s op je balans. Daarbij kan een scenarioaanpak met stress-tests inzicht bieden. Daarna bepalen we samen wat jouw tolerantie is voor deze specifieke risicofactoren. Hebben we dat helder in beeld, dan structureren wij een overlayportefeuille van derivaten en brengen wij de risico’s in lijn met je strategische doelstellingen en verwachtingen. Het invullen van overlay-oplossingen is dus altijd maatwerk.

Een betrouwbare partner voor zekerheid in onzekere tijden

Al vanaf het begin, zo’n twintig jaar terug, ontwerpen wij overlay-oplossingen. Daarin liepen we voorop en we zijn nog steeds koploper. Sinds dag één zorgen we voor alle benodigde ISDA-documentatie, voeren we de selectie en monitoring van tegenpartijen uit, leveren Best Execution en verzorgen we de gehele operationele afhandeling. Al ruim voor de kredietcrisis werkten wij met professioneel ISDA- en onderpandbeheer voor pensioenfondsen voor extra zekerheid bij betalings- of kredietproblemen van tegenpartijen. Onze risicofilosofie, onze expertise én onze adviescultuur bewijzen telkens opnieuw hun waarde. Destijds tijdens de kredietcrisis, nu tijdens de pandemie en straks, bij een volgende crisis.

Professionele afdekking van valutarisico’s

In ons streven om nog meer waarde toe te voegen aan onze klanten, zijn we steeds actiever geworden in het afdekken van valutarisico. Ieder pensioenfonds loopt tegen dit risico aan en en heeft behoefte aan oplossingen voor het afdekken van dit risico. Dat verdient een professionele aanpak. Wij doen dit via een gelaagde structuur van looptijden. We zorgen voor een stabiele afdekking zonder dat we onnodig vaak en groot de markt in moeten. Hiermee voorkomen we pinrisico en mitigeren we liquiditeitsrisico. In al onze oplossingen verkleinen we het settlementrisico (‘Herstatt-risico’) via CLS (Continuously Linked Settlement). Transactiekosten minimaliseren we door gebruik te maken van digitale handelsplatformen en algoritmes. En we geven naderhand volledige transparantie via een uitgebreide Transaction Costs Analysis, geleverd door een onafhankelijke specialist.

Ook bij overlays speelt duurzaamheid mee

De meeste pensioenfondsen hebben duurzaamheid verankerd in hun beleid. Dat betekent dat ze ook verantwoordelijkheid dragen voor de partijen waarmee ze zaken doen. Daarom beoordelen en monitoren we tegenpartijen ook op ESG-factoren, waardoor deze doorklinken in een integrale rating. Je kunt dus wel degelijk ‘iets aan duurzaamheid doen’ bij derivatenoplossingen.