Direct naar inhoud

Risicoafdekkingen – controle over je risico’s

De overlayportefeuille dekt gericht specifieke financiële risico’s op je balans af. Op basis van de risicotolerantie van je pensioenfonds stellen we op maat een overlayportefeuille samen van derivaten. Daarmee brengen we het rente-, inflatie-, valuta- of aandelenrisico in lijn met je strategie en verwachtingen.

houten palen in water

Zekerheid in onzekere tijden

We definiëren de dominante risico’s op je balans aan de hand van en scenarioaanpak met stress-tests. Daarna bepalen we samen jouw tolerantie voor de specifieke risicofactoren ofwel de zogenoemde pijn- en fijngrenzen. Enerzijds neem je doelgericht risico waar het iets oplevert. Anderzijds dek je onbeloonde en ongewenste risico’s doelmatig af. Aan de hand van je risicotolerantie structureren we een overlayportefeuille op maat met derivaten. We leveren best execution en verzorgen de IDSA-documentatie en de operationele afhandeling. Al ruim voor de kredietcrisis werkten wij met professioneel ISDA- en onderpandbeheer voor pensioenfondsen voor extra zekerheid. Onze onderscheidende risicofilosofie, expertise en adviescultuur bewijzen telkens opnieuw hun waarde. Destijds tijdens de kredietcrisis, nu tijdens de pandemie en straks bij een volgende crisis.

architectonische foto van muur en gebouw

Professionele afdekking van valutarisico’s

Om nog meer waarde toe te voegen zijn we steeds actiever geworden in het afdekken van valutarisico. Ieder pensioenfonds loopt dit risico. Afdekken van het valutarisico verdient een professionele aanpak. Wij doen dit via een gelaagde structuur van looptijden. We zorgen voor een stabiele afdekking zonder dat we onnodig vaak en groot de markt in hoeven. Hiermee voorkomen we pinrisico en mitigeren we liquiditeitsrisico. In al onze oplossingen verkleinen we het settlementrisico ofwel Herstatt-risico via Continuously Linked Settlement. We minimaliseren transactiekosten door gebruik te maken van digitale handelsplatformen en algoritmen. Via een uitgebreide Transaction Costs Analysis van een onafhankelijke specialist geven we volledige transparantie.

Overlays en duurzaam beleggingsbeleid

Vrijwel alle pensioenfondsen verankeren duurzaamheid in hun beleggingsbeleid. Daarmee dragen ze verantwoordelijkheid voor de partijen waarmee ze zaken doen. Om die reden beoordelen en monitoren wij tegenpartijen met een uitgebreide set aan ESG-factoren, die doorklinken in een integrale rating. Zo dragen ook derivatenoplossingen bij aan duurzaamheidsbeleid.