Straight to content

Integraal LDI – het veilige fundament van je balans

Om toezeggingen te kunnen nakomen moeten pensioenfondsen robuust zijn, ook als de rente of inflatie tegenzit. Het nieuwe pensioenstelsel verandert daar niets aan. Wij bieden verschillende beleggingsoplossingen die een pensioenfonds financieel weerbaar maken. Een daarvan is integraal LDI, een op maat samengestelde portefeuille van veilige obligaties, derivaten en geldmarktfondsen. Deze portefeuille beschermt tegen rente- en inflatierisico en vormt een veilig fundament voor de balans.

Integraal LDI voor een robuust pensioen

Met Integraal LDI (Liability Driven Investing) wil je de risico-rendementkenmerken van je verplichtingen zo goed mogelijk matchen. Je minimaliseert de rente- en inflatierisico’s zodat je fonds op een veilige manier rendement maakt. Onder alle omstandigheden. Wij hebben ruim twintig jaar ervaring in het afdekken van risico’s. Dat leidt tot een eigenzinnige én bewezen kijk op integraal LDI. 

Vrouw in futuristic oog

Integraal LDI bij Cardano

Voor onze integraal LDI-oplossingen stellen we een integrale portefeuille samen van veilige obligaties in combinatie met derivaten en geldmarktfondsen. Die portefeuille richten we in op jouw specifieke pensioenfonds. We gaan uit van het risico- en rendementprofiel van je verplichtingen.  

  

Wat kenmerkt onze LDI-aanpak? 

  • We zien je verplichtingen als benchmark voor onze portefeuille.
  • We beheren de portefeuille binnen een strak risicokader van jouw richtlijnen en limieten.
  • We vermijden onbeloonde, onnodige en ongewenste risico’s.
  • We optimaliseren het risico-rendementsprofiel binnen het risicokader en voorkomen dat er onnodig rendement ‘weglekt’ uit je portefeuille.
  • We toetsen de effectiviteit en robuustheid van je portefeuille via verschillende scenario’s.
  • We beheren je portefeuille via een ‘passief, tenzij’-stijl, zonder onnodige transacties en kosten.
  • We kunnen je ESG- en rendementkansen aanzienlijk verhogen met WSW-beleggingen.

Gevarieerd beleggingsaanbod

Sinds wij ruim twintig jaar geleden startten met risicomanagement voor pensioenfondsen zijn wij ook bezig met integraal LDI-beheer. Daarmee waren we pioniers en we werden er steeds beter in. Bijvoorbeeld door ons beleggingsuniversum uit te breiden met staatsgerelateerde obligaties, covered bonds en onderhandse leningen. Dit ruimere beleggingsuniversum resulteerde in een beter risico-rendementsprofiel van de LDI-portefeuille zonder dat we concessies deden aan de kredietwaardigheid en de effectiviteit van de afdekking.

Innovatieve en proactieve aanpak

In de LDI-markt moet je blijven innoveren als antwoord op de ontwikkelingen in de (derivaten)markt. Denk hierbij aan de overgang naar central clearing en de transitie van de referentierentes. Maar ook aan het toenemende belang van effectief liquiditeitsbeheer. Ons antwoord? Het creëren van een treasuryfunctie in de matchingportefeuille. Met de treasuryfunctie monitoren en optimaliseren we dagelijks je liquiditeitseisen met geldmarktfondsen en een repo-faciliteit. Voor kortlopende en langlopende schulden creëren we zo extra zekerheid en optimaal functionerende kasstromen. 

Oók LDI hoort binnen je duurzaamheidsbeleid

Afhankelijk van je MVB-beleid kunnen we je LDI-portefeuille minder of meer duurzaam inrichten. Dat kan echt het verschil maken, want LDI beslaat een significant deel van je balans. We kunnen de LDI-portefuille sociaal, maatschapelijk en duurzaam invullen, bijvoorbeeld met staatsgerelateerde obligaties en WSW-leningen. Zo helpen wij je bij het realiseren van een duurzaam beleggingsbeleid dat volledig in lijn is met SFDR artikel 8.