Direct naar inhoud

Integraal LDI – het veilige fundament van je balans

Integraal LDI (Liability Driven Investing) is een beleggingsoplossing in de vorm van een op maat samengestelde portefeuille van veilige obligaties, derivaten en geldmarktfondsen. Deze portefeuille beschermt tegen rente- en inflatierisico en vormt een veilig fundament voor de balans van je pensioenfonds.

hoge gebouden vanaf de grond gezien

Integraal LDI voor een veilig rendement

Met integraal LDI match je de rendementskenmerken van je verplichtingen zo goed mogelijk. Je minimaliseert de rente- en inflatierisico’s zodat je pensioenfonds onder alle omstandigheden op een veilige manier rendement maakt. We stellen een integrale portefeuille samen die we inrichten op maat van jouw pensioenfonds. Uitgangspunt daarvoor is het risico- en rendementsprofiel van de verplichtingen

Onze onderscheidende LDI-aanpak? 

  • We zien je verplichtingen als benchmark voor onze portefeuille.
  • We beheren de portefeuille binnen een strak risicokader van jouw richtlijnen en limieten.
  • We vermijden onbeloonde, onnodige en ongewenste risico’s.
  • We optimaliseren het risico-rendementsprofiel binnen het risicokader en voorkomen dat er onnodig rendement weglekt uit je portefeuille.
  • We toetsen de effectiviteit en robuustheid van je portefeuille aan de hand van verschillende scenario’s.
  • We beheren je portefeuille via een ‘passief, tenzij’-stijl, zonder onnodige transacties en kosten
Vrouw in futuristisch oog

Wij zijn LDI-pioniers

Wij stonden aan de wieg van integraal LDI-beheer in de pensioensector in Nederland en zijn er door de jaren heen steeds beter in geworden. Bijvoorbeeld door ons beleggingsuniversum uit te breiden met staatsgerelateerde obligaties, covered bonds en onderhandse leningen. Dit ruimere beleggingsuniversum resulteert in een beter risico-rendementsprofiel van de LDI-portefeuille, zonder concessies te doen aan de kredietwaardigheid en de effectiviteit van de afdekking.

glazen gebouw met mensen ervoor

Dagelijks monitoren en optimaliseren

We blijven innoveren als antwoord op ontwikkelingen zoals de overgang naar central clearing en de transitie van de referentierentes. Zo hebben we een treasuryfunctie gecreëerd in de matchingportefeuille. Daarmee monitoren en optimaliseren we dagelijks je liquiditeitseisen met geldmarktfondsen en een repo-faciliteit. Dat zorgt voor extra zekerheid en optimaal functionerende kasstromen.

oude brede boom met veel takken

LDI en duurzaam beleggingsbeleid

De LDI-portefeuille vormt 30% tot 60% van het balansvermogen en speelt daardoor een prominente rol in het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. We kunnen de portefeuille sociaal, maatschappelijk en duurzaam invullen, bijvoorbeeld met staatsgerelateerde obligaties en WSW-leningen. Zo helpen we je bij het realiseren van duurzaam beleggingsbeleid in lijn met SFDR-artikel 8.