Straight to content

Beleggingsoplossingen voor een robuust pensioen

Pensioenfondsen streven naar een robuust en duurzaam pensioen voor hun deelnemers. Nu en later. Die ambitie vertalen ze naar beleggingsdoelstellingen. Cardano helpt die doelstellingen te realiseren zodat de pensioenfondsen hun toezeggingen kunnen nakomen. Dat doen we op basis van ruim twintig jaar ervaring in beleggingsoplossingen die naadloos aansluiten op de strategie. Van het beheer van de totale integrale LDI-portefeuille tot het afdekken van rente- of valutarisico’s of het managen van specifieke fixed income portefeuilles.

Onze aanpak

Je wilt vertrouwen op de mensen die jouw beleggingsstrategie uitvoeren. Je wilt dat de beleggingsoplossingen daadwerkelijk een oplossing voor jouw organisatie vormen. Dat zijn ook onze uitgangspunten. Je vindt bij ons: 

  • Maatwerk. Omdat jouw pensioenfonds uniek is, vind je bij ons oplossingen die specifiek afgestemd zijn op jouw doelstellingen en deelnemers. 
  • Flexibiliteit. Onze dienstverlening is volledig afgestemd op jouw werkwijze en organisatie. Dat merk je aan onze services, contacten en bereikbaarheid. We werken effectief samen met je belangrijkste partners, zoals de custodian, de fiduciair manager en het bureau.  
  • Ontzorging. Wij voeren de gehele waardeketen zelf uit, van het beheer van de ISDA-documentatie tot onderpandbeheer en rapportage. Wil je liever zaken uitbesteden aan je custodian of fiduciair manager? Geen probleem. Wij zorgen ervoor dat de gehele waardeketen robuust opereert. 
  • Proactieve betrokkenheid. Je kunt onze experts altijd direct benaderen. En je ontvangt gericht advies via memo’s, kennissessies of ad hoc presentaties. 

Volledige beleggingsoplossingen of alleen risicobeheer

Jouw fonds heeft doelstellingen voor alle deelnemers, jong en oud, nog werkzaam en al gepensioneerd. Voor hen wil je een betaalbaar, stabiel en duurzaam pensioen. Op deze ambities stem je het beleggingsbeleid af. Dat doe je in een ongewisse wereld en op onzekere markten. Dat doe je niet zelf. Met Cardano als externe vermogensbeheerder zorg je voor de juiste beleggingsoplossingen. Voor de totale integrale LDI-portefeuille of voor het afdekken van risico’s. Voor welke beleggingsoplossing je ons ook inzet, wij creëren stabiliteit. 

Stabiliteit in een onzekere wereld

Je beleid richt zich op het hier en nu, maar vooral op de toekomst. Die toekomst is onbekend, met onverwachte crises op de loer die de maatschappij en het financiële systeem kunnen ontwrichten. Om die gevaren te omzeilen of succesvol te doorstaan moet je beleggingsportefeuille robuust zijn. De mate van weerbaarheid is doorslaggevend voor je continuïteit en het nakomen van je toezeggingen. Wij onderkennen de fundamentele onzekerheid om ons heen en de uiteenlopende scenario’s die in het verschiet liggen. Wij anticiperen daarop. Dat doen we al ruim twintig jaar. Met onze beleggingsoplossingen helpen we je bij het realiseren van je doelstellingen zodat je je toezeggingen kunt nakomen.  

Toekomstbestendige beleggingsoplossingen

Beleggen voor pensioenfondsen is een mix van visie, kennis, kunde, innovatie en ervaring. Wij schaven al twintig jaar lang aan onze beleggingsoplossingen. Soms met spectaculaire verbeteringen, soms met minieme innovaties. Wij wonen in de pensioenwereld, we werken in de beleggingswereld en we bestuderen de academische wereld. Wij blijven investeren in kennis en technologie zodat we in staat zijn om toekomstbestendige beleggingsoplossingen te bieden. Voor nu en voor de toekomst. 

Onze Beleggingsoplossingen

Integraal LDI

Je wilt robuust zijn zodat je je toezeggingen kunt nakomen. Ook als de rente of inflatie tegenzit. Ook in het nieuwe pensioenstelsel. Wij bieden verschillende beleggingsoplossingen om je pensioenfonds weerbaar te maken. Een van onze oplossingen is integraal LDI, een op maat samengestelde portefeuille van veilige obligaties, derivaten en geldmarktfondsen. Daarmee bescherm je je tegen rente- en inflatierisico en heb je een veilig fundament van je balans.

 

Risicoafdekkingen

Pensioenfondsen ontkomen niet aan financiële risico’s op hun balans. Je wilt immers rendement op je vermogen. Rendement betekent risico’s. Denk aan de schommelingen van de rente, inflatie, aandelen en valuta. Als die risico’s niet lonend of verantwoord zijn, wil je ze mitigeren of afdekken. Dat kan met een overlayportefeuille. Dat is een van onze oplossingen voor het afdekken van specifieke risico’s. Wij doen dit op zo’n manier dat je beleggingsstrategie in stand kan blijven.

 

Vastrentende waarden

In je beleggingsbeleid wil je je verplichtingen kunnen nakomen. Te allen tijde en onder alle omstandigheden. Dus zoek je een stabiel rendement tegen verantwoorde risico’s. Hiervoor zijn verschillende beleggingsoplossingen beschikbaar, zoals vastrentende waarden. Via aparte maatwerkmandaten helpen we je bij het realiseren van specifieke doelstellingen, zoals het matchen van kasstromen, het veiligstellen van reële pensioenen, het benutten van illiquiditeit of het integreren van duurzaamheid.

Ontvang wekelijks een korte update over de financiële markten

Portfoliomanagers bij Cardano zitten dagelijks bovenop het nieuws over de internationale financiële markten. Elke vrijdagmiddag doen zij kort en toegankelijk verslag van de wereldwijde trends. Inclusief hun impact op beleggingen. Schrijf je in voor de wekelijkse updates.

Aanmelden Stay for the Weekend