Direct naar inhoud

Beleggingsoplossingen voor een robuust pensioen

Met onze onderscheidende aanpak en beleggingsoplossingen dragen we bij aan een robuust en duurzaam pensioen voor de deelnemers van pensioenfondsen. Dat doen we op basis van ruim twintig jaar ervaring met beleggingsoplossingen die naadloos aansluiten op de strategische doelstellingen van fondsen. Van het beheer van de integrale LDI-portefeuille tot het afdekken van rente- of valutarisico of het managen van specifieke fixed income portefeuilles.

architectonishce muur

Onze onderscheidende aanpak

We onderscheiden ons met een aanpak die leidt tot echte robuustheid. Zodat je altijd je toezeggingen kunt nakomen, in goede en slechte economische omstandigheden. Wij bieden:

  • Maatwerk. We onderscheiden ons met een aanpak die leidt tot echte robuustheid. Zodat je altijd je toezeggingen kunt nakomen, in goede en slechte economische omstandigheden. Wij bieden:
  • Flexibiliteit. We passen onze dienstverlening aan jouw werkwijze en organisatie aan. Dat zie je terug in onze service, contacten en bereikbaarheid. Daarnaast werken we effectief samen met jouw belangrijke partners zoals de custodian of fiduciair manager.
  • Ontzorging. Wij voeren de gehele waardeketen zelf uit. Van het ISDA-documentatie- tot onderpandbeheer en rapportage. Het is geen enkel probleem als je onderdelen uitbesteedt aan je custodian of fiduciair manager. Wij zorgen voor een robuust opererende waardeketen.
  • Proactieve betrokkenheid. Je kunt onze experts altijd direct benaderen. Andersom geven wij gericht advies en delen we onze expertise via onder meer memo’s, kennissessies en ad hoc presentaties.
3 bergbeklimmers lopen op de top van besneeuwde bergkam

Stabiliteit in een onzekere wereld

De weerbaarheid van een pensioenfonds is doorslaggevend voor de continuïteit en het nakomen van de toezeggingen. Wij accepteren de fundamentele onzekerheid van het financiële systeem, inclusief de onverwachte en ontwrichtende crises. Samen met onze klanten brengen wij in beeld hoe zij zich kunnen wapenen tegen deze fundamentele onzekerheid. Als externe vermogensbeheerder denken we mee over beleid, implementeren we beleggingsoplossingen en elimineren we ongewenste en onbeloonde risico’s op de balans. Zo creëren we stabiliteit in een onzekere wereld. Met als resultaat een weerbaar, robuust en toekomstbestendig pensioenfonds.

Chinese muur

Toekomstbestendige beleggingsoplossingen

Door de jaren heen hebben we onze beleggingsoplossingen doorlopend aangepast en verbeterd. Soms met spectaculaire resultaten, soms met minieme innovaties. Zo introduceerden wij een professionele derivatenoverlay, integraal LDI-beheer en liepen we voorop in balansrisicomanagement en scenariodenken. Onze experts volgen de ontwikkelingen in financiële markten, wet- en regelgeving, gedragswetenschap en pensioen op de voet. Door te investeren in kennis en technologie kunnen we toekomstbestendige en duurzame belegginsoplossingen blijven bieden die passen bij de nieuwe pensioencontracten.

Onze Beleggingsoplossingen

Integraal LDI

Een van onze beleggingsoplossingen die de weerbaarheid van een pensioenfonds vergroten is integraal LDI. Dit is een op maat samengestelde portefeuille van veilige obligaties, derivaten en geldmarktfondsen. We beheren je LDI-portefeuille binnen een strak risicokader. De verplichtingen van jouw pensioenfonds vormen de benchmark. Onze beheerstijl zorgt voor een kostenefficiënte afdekking van jouw rente- en inflatierisico. Daarmee is de LDI-portefeuille het veilige fundament van je balans.

Risicoafdekkingen

Financiële risico’s zijn onvermijdelijk voor het behalen van een goed rendement. Als die risico’s niet lonend of verantwoord zijn wil je ze mitigeren of afdekken. Dat kan met een overlayportefeuille. Met een op maat gesneden overlayportefeuille van derivaten brengen we het rente-, inflatie-, valuta- of aandelenrisico op je balans in lijn met de strategische richtlijnen en verwachtingen van jouw pensioenfonds.

Vastrentende waarden

Elk pensioenfonds belegt in vastrentende waarden voor een stabiel rendement tegen verantwoorde risico’s. De hoeveelheid vastrentende waarden hangt af van de omstandigheden van het fonds. Via aparte maatwerkmandaten helpen we je met deze beleggingsoplossing bij het realiseren van je specifieke doelstellingen zoals het matchen van kasstromen, het veiligstellen van reële pensioenen, het benutten van illiquiditeit of het integreren van duurzaamheid.

rennende man in korte broek met zakelijke koffer in futuristische omgeving

Ontvang wekelijks een korte update over de financiële markten

Portfoliomanagers bij Cardano zitten dagelijks bovenop het nieuws over de internationale financiële markten. Elke vrijdagmiddag doen zij kort en toegankelijk verslag van de wereldwijde trends. Inclusief hun impact op beleggingen. Schrijf je in voor de wekelijkse updates.

Aanmelden Stay for the Weekend