Direct naar inhoud

Beleggen met impact

Ben jij een investeerder met duurzaamheiddoelstellingen die ook een goede balans tussen risico en rendement cruciaal vindt? Dan kun je samen met ons en onze partners bouwen aan duurzame groei. Je verstrekt kapitaal aan projecten waarmee ondernemers hun bedrijven op stabiele wijze laten groeien en waarmee de economie verduurzaamt.

Investeren in opkomende landen = investeren in onszelf

Het tegengaan van klimaatverandering, internationale ongelijkheid en massale migratie maken onze samenleving fundamenteel stabieler. Deze doelen realiseren we voor een deel door ons te richten op opkomende landen. De problemen zijn daar het grootst en deze waaien over naar de rest van de wereld. Zonder structurele oplossingen hebben deze wereldwijd destabiliserende gevolgen. Hiervoor is veel kapitaal nodig. Kapitaal van professionele investeerders die willen bijdragen aan innovatieve, professioneel geleide for-profit projecten.

 

Onze thema’s

Wij richten ons in opkomende landen op verduurzamen van energieopwekking en verlagen van financiële risico’s voor ondernemers.  Opkomende landen verbruiken in 2050 vier keer zoveel energie als de ontwikkelde landen. Zonder verduurzaming van energieopwekking aldaar stijgt de gemiddelde temperatuur in 2100 wereldwijd met 4 tot 4,5 graden Celsius. De financiële dienstverlening is in opkomende landen onvoldoende ontwikkeld. Ongeveer 65% van de kleine en middelgrote ondernemingen heeft geen toegang tot formeel krediet. Zij zoeken hun heil in de informele sfeer, tegen slechte voorwaarden.

2 pusselstukjes in elkaar vallen

Samenwerken met partners

Voor het selecteren van projecten werken we samen met ervaren partners op het gebied van projectontwikkeling in opkomende landen. Voor ontwikkeling van hernieuwbare energie met Climate Fund Managers. Voor ontwikkeling van nieuwe financiële dienstverlening met Cardano Development.

 

CFM werkt sinds 2015 met succes aan vele grootschalige projecten. Het heeft EUR 2 miljard weten te mobiliseren voor 24 projecten. Cardano Development werkt sinds 2010 met succes vele financiële ontwikkelingsinitiatieven uit. Het heeft EUR 3 miljard weten te mobiliseren voor acht nieuw opgezette, succesvolle bedrijven.

Goede balans tussen risico en rendement

Om de risico’s te beheersen, zijn alle projecten for-profit. Wij geloven sterk in de kracht van de markt als katalysator van ondernemerschap, creativiteit en financiële discipline. Bij het selecteren gelden strenge richtlijnen op het gebied van governance, financiering en impact op de lokale economie, maatschappij en milieu. De resterende risico’s verdelen we over investeerders met verschillende risicotolerantie. Onze partners werken samen met gerenommeerde ontwikkelingsbanken zoals FMO en donorfondsen zoals het Noorse Staatsfonds. Zij dragen bewust het meeste risico.

Impactfondsen

Cardano wil in 2023 twee impactfondsen aanbieden. Het Cardano Climate Credit Fund en het Cardano Frontier Finance Venture Impact Fund.  

Cardano Frontier Finance Solutions Impact Venture Fund

Door te investeren in het Frontier Finance Solutions Impact Venture Fund (FFSIVF) bouw je samen met Cardano Development (“CD”) aan de financiële infrastructuur in opkomende landen. Je verstrekt kapitaal voor het ontwikkelen en implementeren van lokale risicomanagement- en financieringsinitiatieven ten behoeve van lokale ondernemers, overheden en gemeenschappen.

Cardano Climate Credit Fund

Door te investeren in het Cardano Climate Credit Fund (“CCCF”) bouw je samen met Cardano en Climate Fund Managers (“CFM”) aan verduurzaming van energieopwekking in opkomende landen. Je verstrekt kapitaal voor het ontwikkelen en implementeren van grootschalige energieprojecten. Dat zijn zonneparken, windmolenparken en energieopwekkingsinstallaties op basis van stromend water.

Jouw Team