Straight to content

Risicomanagement voor meer weerbaarheid

Pensioenfondsen streven naar een goed en stabiel pensioen voor hun deelnemers, met duurzame beleggingsoplossingen die op de lange termijn zekerheid bieden. Als risicomanagers pur sang weten wij als geen ander hoe pensioenfondsen zich kunnen wapenen tegen het risico dat doelstellingen uit zicht raken. We lopen voorop in het herkennen en afschermen van risico’s en maken pensioenfondsen robuurst en weerbaar zodat zij hun toezeggingen kunnen nakomen.

Robuustheid creëren

Institutionele beleggers, ook pensioenfondsen, zoeken rendement op de financiële markten. Die markten zijn inherent onzeker, turbulent en instabiel. Hoe onberekenbaar die markten zijn zagen we tijdens de internetbubbel, de kredietcrisis en de daaropvolgende materiële rentedalingen. Vrijwel niemand voorzag deze ontwikkelingen. Om je te wapenen tegen onverantwoorde risico’s en crises moet je robuust zijn. Door de juiste risico’s te detecteren en af te schermen bied je je deelnemers zekerheid en kun jij je toezeggingen nakomen. Vanuit ons besef dat de wereld onzeker is maken we je robuust met onze oplossingsrichte beleggingsadviezen. Wij zijn risicomanagers pur sang. Het beschermen tegen risico’s in een onvoorspelbare wereld is de kern van onze organisatie. Wij weten hoe je je tegen het risio kunt wapenen dat je doelstellingen uit zicht raken. Samen met jou ontwikkelen we een strategie die jou en je deelnemers zekerheid biedt. Die strategie ontwikkelen we mede aan de hand van enkele scenario’s. Deze scenario’s beschrijven uiteenlopende ontwikkelingen en geven helder inzicht hoe robuust het pensioenfonds onder uiteenlopende omstandigheden is.

Vrouw in futuristic oog

Risicomanagement- én vervullersrol

Pensioenfondsen schakelen ons in voor de lange termijn. Voor het invullen van de risicomanagementrol en van de vervullersrol waarin we de sleutelfunctiehouder risicobeheer ondersteunen. Voor commissies en bestuur schrijven we risico-opinies bij besluitvormende agendapunten. Daarin wijzen we niet alleen op risico’s, maar doen we ook constructieve aanbevelingen. Nauw contact met het bestuursbureau, de fiduciair manager en de pensioenuitvoerders zorgt ervoor dat we tijdig onze opmerkingen kunnen geven. Daarmee voorkomen we dat in een laat stadium nog onnodige discussie ontstaat.

Onze aanpak en visie

Vanwege de fundamentele onvoorspelbaarheid van financiële markten en economische ontwikkelingen leunen we sterk op een beperkt aantal, deels extreme scenario’s. Die senario’s bewijzen hun waarde vooral voor korte tot de middellange termijn horizonnen. We kijken naar de verschillende leeftijdscohorten en wat een scenario met hun pensioenkapitaal of pensioenuitkering doet. Het voordeel van scenariodenken is dat je bij een beperkt aantal aannames uitkomsten inzichtelijk kunt maken en die duidelijk kunt interpreteren.