Direct naar inhoud

Risicomanagement voor meer weerbaarheid

Op een constructieve manier en al vroeg in het proces meedenken over de risico’s. Zo geven wij gestalte aan risicomanagement voor jouw pensioenfonds. Onze brede interne expertise en de continuïteit die we bieden vormen de toegevoegde waarde voor jouw integraal risicomanagement.

2 hoge gebouwen van de grond gezien

Onze onderscheidende aanpak

We geven op een onderscheidende manier gestalte aan het tweedelijns risicomanagement. Risicomanagement beoordeelt vaak de risico’s in bijvoorbeeld een beleggingsstrategie achteraf – nadat een voorstel is uitgewerkt – en hoofdzakelijk procedureel. Wij doen dit al vroeg in het proces en vanuit een inhoudelijke blik. Door bijtijds inhoudelijk mee te denken en te challengen ontstaat een constructieve wisselwerking die leidt tot robuustheid. We geven niet enkel aan dat oplossingen buiten kaders vallen of te risicovol zijn. We komen meteen ook met concrete en oplossingsgerichte adviezen die de weerbaarheid van het fonds vergroten. Daarmee dragen we bij aan de efficiëntie van besluitvorming

Vrouw in futuristisch oog

Vervullersrol vanuit brede expertise

De wetgeving eist integraal risicomanagement van pensioenfondsen. Dat vergt een zeer brede en actuele kennis van zaken. Niet alleen op financieel gebied, maar ook op onderdelen als modellen, vermogensbeheer, IT, communicatie en pensioenwetgeving. We ondersteunen de sleutelfunctiehouder risicobeheer in onze vervullersrol. We maken daarbij gebruik van onze brede interne expertise. Daarmee beschikken we niet alleen over de vereiste actuele kennis, maar bieden we ook continuïteit in integraal risicomanagement door met teams van tenminste twee personen de rol in te vullen.

.