Direct naar inhoud

Advies – thuis in de financiële markten

Voor rendement en het afdekken van risico’s is toegang tot de financiële markten essentieel. Door strenge eisen vanuit wet- en regelgeving en de complexiteit van deze markten is uitvoering van professionele transacties een specialisme geworden. Dit heeft directe impact op de uitvoering van jouw beleggingsbeleid.

snelweg van boven gezien

Regulering heeft directe impact op uitvoering

Sinds de crash van 2008 is er meer regulering en toezicht op de financiële markten. Dit vanuit een nieuw perspectief op stabiliteit. Niet de stabiliteit van individuele instellingen, maar van het gehele systeem is het uitgangspunt. Met als doel het financiële systeem robuuster te maken. Dit heeft directe impact op de uitvoering van jouw beleggingsbeleid. De financiële markten van nu zijn niet te vergelijken met die van enkele decennia terug, qua omvang, marktpartijen, manier van handelen, transactiesnelheid en wet- en regelgeving. Die veranderingen gaan continu door, waardoor we ons zelf ook moeten blijven aanpassen.

Splitsing van 4 zandwegen met boomstronken ernaast

Executie bepaalt de prijs

Door de aanpassingen kennen de financiële markten inmiddels vele gezichten: openbare beurzen, (onderhandse) over-the-counter markten, geclearde en bilaterale contracten, handel tussen mensen en algoritmes. De voortdurende ontwikkelingen veranderen de optimale manier van handelen. Elke handelsplek heeft specifieke regels die mede de uiteindelijke prijs bepalen. De keuze voor de juiste plaats en tegenpartij bepaalt of een transactie tegen de best mogelijke condities wordt uitgevoerd. Je moet in dit bos het juiste pad weten te vinden en de wetten en regels kennen. Alleen dan blijft toegang tot elk pad gegarandeerd. Dat is cruciaal om je vermogen optimaal te laten renderen en daarmee je doelstellingen veilig te stellen.

oud gebouw van onder naar boven gezien

Onze onderscheidende positie

Vanuit onze meer dan twintig jaar lange ervaring als uitvoerder van beleggingen en risico-afdekkingstrategieën kunnen we je goed adviseren over elk aspect van interactie op de financiële markten. We adviseren over tegenpartijen, keuze tussen beurzen, onderhandelen juridische documentatie en zorgen voor compliance aan wet- en regelgeving. Onze afdeling kwantitatieve technieken ontwikkelt en onderhoud waarderingsmodules zodat de handelaren de beschikking hebben over de laatste inzichten op waarderingsgebied. Daardoor betaal je als klant nooit te veel en krijg je nooit te weinig voor een financieel instrument.

Het spreekt voor zich dat wij geen eigen positie hebben en geen tegenpartij zijn, maar dankzij onze vele handelscontacten beschikken we over rijke informatiebronnen uit de top investeringsbanken. We garanderen best execution op alle markten en dat levert klinkende resultaten op in de vorm van de beste prijs en compliance aan alle wetten en regels.