Straight to content

Advies – thuis in de financiële markten

Als pensioenfonds of verzekeraar wil je een stevig en stabiel rendement behalen. Het rendement dat past bij aanvaardbare risico’s. Risico’s die niet voldoende worden vergoed, moeten worden vermeden. Zowel voor rendement als het afdekken van risico’s is toegang tot financiële markten onontbeerlijk. Deze toegang is sinds de financiële crisis niet meer vanzelfsprekend. Wetten en regels worden continu aangescherpt. Dat is goed voor de robuustheid van het systeem, maar stelt wel eisen aan de gebruikers. 

Financiële markten met vele gezichten

De financiële markten zijn distributiepunten in ons wereldwijd financieel systeem waar beleggers rendement zoeken voor investeringen en risico’s overdragen via talloze transacties. De financiële crisis heeft aangetoond dat de omvang van deze transacties dusdanig is dat reële economieën in gevaar kunnen komen. Twee decennia geleden was daarbij onduidelijk hoe groot de impact kan zijn als partijen niet meer aan verplichtingen kunnen voldoen. Regulering heeft daar verandering in gebracht.

De financiële markten hebben vele gezichten: openbare beurzen, (onderhandse) over-the-counter markten, geclearde en bilaterale contracten, handel via schermen of telefoon, handel tussen mensen en algoritmes. Je moet in dit bos het juiste pad weten te vinden en geldende wetten en regels kennen zodat de toegang tot elk pad gegarandeerd blijft. Want dat is cruciaal om je vermogen optimaal te laten renderen en daarmee je doelstellingen veilig te stellen. Vanuit onze meer dan twintig jaar ervaring als uitvoerder van beleggingen en risicotransformatiespensioenbelegger kunnen we je goed adviseren over elk aspect van interactie op de financiële markten.   

De impact van marktontwikkelingen en regulering op jouw beleid

De financiële markten van nu zijn onvergelijkbaar met die van enkele decennia terug. Qua omvang, hoeveelheid instrumenten, transactiesnelheid, aantal regels, toezicht en het volume van kapitaal. Die veranderingen gaan continu door, met steeds meer onzekerheden tot gevolg.

 

Sinds de crash van 2008 is er meer regulering en heeft de ‘tucht van de markt’ plaatsgemaakt voor regels en toezicht. Vanuit de politiek en het toezicht domineert een nieuw perspectief op financiële stabiliteit: de macroprudentiële benadering die uitgaat van stabiliteit van het gehele systeem in plaats van stabiliteit van individuele instellingen. Wat betekent dit voor jouw beleggingsbeleid? Wij koersen je graag door de financiële markten.

Deze ontwikkelingen veranderen ook de manier van handelen. Zo zien we verschuivingen van OTC naar beurs, van telefoon naar scherm, van bilateraal naar gecleard en van oude partijen naar nieuwe partijen. De keuze voor de juiste plaats en tegenpartij bepaalt of een transactie tegen de best mogelijke condities wordt uitgevoerd. Het verschil tussen de best en second-best prijs loopt voor professionele beleggers snel in de duizenden euro’s.

Dan is er binnen de keuze voor een handelsplek nog de invloed van specifieke regels. Zo dient er onderpand te worden uitgewisseld onder over-the-counter derivaten. De keuzes die daarin worden gemaakt hebben directe invloed op de waarde van deze contracten.

Wat maakt ons bijzonder?

Wij opereren al decennialang in de financiële markten voor pensioenfondsen en verzekeraars, waarbij wij adviseren en handelen. Onze klanten vertrouwen ons vanwege onze visie, ervaring, (legal) expertise en resultaten. En omdat we onze theoretische oplossingen bijschaven en bijstellen aan de dagelijkse praktijk van de tradingmarkt. Het spreekt voor zich dat we geen eigen positie hebben en geen tegenpartij zijn, maar dankzij onze vele handelscontacten beschikken we over vele bronnen. Hiermee garanderen we best execution op alle markten, wat gewoon veel geld oplevert voor onze klanten. Als duidelijk is welk product nodig is, zorgen wij door de beste prijs.