Straight to content

Advies – denken in pensioenoplossingen

Pensioenfondsen worden geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving, de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, het transitie-ftk, eisen rondom duurzaamheid en verwachtingen van deelnemers. Wij ondersteunen, inspireren en challengen pensioenfondsen hierin als strategisch partner. Bijvoorbeeld bij het inzichtelijk maken van de afruilen in het nieuwe pensioenstelsel, tussen rendement en risico en tussen betaalbaarheid en zekerheid.

Strategisch advies voor pensioenfondsen

We zijn al ruim twintig jaar uitvoerder en adviseur van pensioenfondsen voor beleggings- en risicomanagementoplossingen. Door die combinatie kun je er zeker van zijn dat onze adviezen werken in de praktijk. Onder alle omstandigheden, in elke transitiefase. In de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel én in de periode daarna.

 

Wij werken voor besturen, bestuursbureaus en commissies van pensioenfondsen. Als strategische partner kun je ons inschakelen om je bij te praten, te inspireren of te challengen. Ook werken we samen met je ALM-adviseur en de partij die jouw risicopreferentie-onderzoek uitvoert.

We komen met concrete en innovatieve oplossingen voor jouw uitdagingen zodat je gedragsvalkuilen in de besluitvorming kunt voorkomen. Uiteraard zijn je organisatie, werkwijze en doelstellingen altijd leidend.

Beleggingsoplossingen in elk pensioenkader

Onze adviesrol draait vaak om het beheren en beheersen van risico’s. Dat geldt voor pensioenfondsen die overgaan naar een nieuw pensioencontract en voor pensioenfondsen die in het huidige kader blijven. Voor elk regime hebben we passende oplossingen. Zo adviseren we je over het wel of niet (tijdelijk) beschermen van de richtingsdekkingsgraad. Of over gewenste aanpassingen in je beleggingsbeleid. Of over de implicaties van een nieuw pensioencontract.

Stabiele koers in een onzekere omgeving

Voor veel pensioenfondsen is het transitie-ftk een uitdaging met tal van vragen. Bijvoorbeeld of het wenselijk is om tijdelijk de dekkingsgraad extra te beschermen de komende jaren. Dat kan een lastig vraagstuk zijn. Vanuit het gezichtspunt van het pensioenfondsbestuur is de vraag breder dan bescherming alleen. Want is die bescherming wel in het belang van jongeren? En tot welk dekkingsgraadniveau wil je je beschermen? Is 95% genoeg om te kunnen invaren? Of ligt dat genuanceerder? Dergelijke vragen kun je het beste overleggen met experts uit de beleggingspraktijk en de pensioenwetgeving. Wij staan voor die bredere context.

Gezaghebbende visie

Cardano heeft een eigen visie op de ontwikkelingen in het pensioenlandschap. Onze mening telt. Dat begon met onze oprichter Theo Kocken en dat geldt nu nog steeds. We delen onze mening graag met de sector, zoals we met de whitepaper Ons Pensioen: de grote oversteek hebben gedaan. Daarnaast dragen we fundamenteel bij aan het debat en aan regelgeving. Zo gaven we tijdens de consultatie onze reactie met aanbevelingen op de Wet toekomst pensioenen en formuleerden wij met vijf gesloten pensioenfondsen een reactie om de positie van deze fondsen onder de aandacht te brengen. We stonden aan de wieg van de standaardmethode voor invaren: Theo Kocken en Kees Bouwman schreven mee aan de Netspar-publicatie over de standaardmethode.

 

Adviesthema’s pensioen en transitie-ftk 

Pensioenfondsen schakelen ons in voor strategische vraagstukken zoals:

  • Met welke delen van het pensioenakkoord kan ik nu al aan de slag?
  • Met welke aspecten van de Verbeterde premieregeling (WVP+) moet ik rekening houden?
  • Hoe ga ik om met het rente- en inflatierisico in het nieuwe pensioenstelsel?
  • Hoe verhoudt ALM zich ten opzichte van het scenariodenken van Cardano?
  • Welk beleggingsbeleid past bij mijn fonds tijdens het transitie-ftk?
  • Hoe zit het met de richtingsdekkingsgraad?