Direct naar inhoud

Advies – denken in pensioenoplossingen

Pensioenfondsen worden geconfronteerd met de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, eisen rondom duurzaamheid en verwachtingen van deelnemers. Wij ondersteunen, inspireren en challengen hierbij als strategisch partner. Bijvoorbeeld door het inzichtelijk maken van de afruilen in het nieuwe pensioenstelsel, tussen rendement en risico en tussen betaalbaarheid en zekerheid.

persoon aan het werk op laptop

Strategisch advies voor jouw pensioenfonds

Als uitvoerder en adviseur voor beleggings- en risicomanagementoplossingen voor pensioenfondsen weten we hoe onze strategische adviezen in de praktijk uitpakken. We zijn strategisch partner voor besturen, bestuursbureaus en commissies. We werken uiteraard ook samen met jouw ALM-adviseur en de partij die jouw risicopreferentie-onderzoek uitvoert.

 

Je kunt ons inschakelen om je bij te praten, te inspireren of uit te dagen. We komen met concrete en innovatieve oplossingen voor jouw uitdagingen, onder alle omstandigheden. Voor de huidige transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en voor de periode daarna. Het spreekt voor zich dat jouw organisatie, werkwijze en doelstellingen altijd leidend zijn.

kind op step tussen lijnen door

Wij denken in pensioenoplossingen

Onze adviesrol draait vaak om het beheren en beheersen van risico’s. Dat geldt voor pensioenfondsen die overgaan naar een nieuw pensioencontract en voor pensioenfondsen die in het huidige kader blijven. Voor elk regime hebben we passende oplossingen. We adviseren over de implicaties van een nieuw pensioencontract en eventuele aanpassingen in je beleggingsbeleid. Maar ook over het wel of niet beschermen van de richtdekkingsgraad tijdens de transitieperiode of over het vermijden van gedragsvalkuilen in het besluitvormingsproces.

houten palen in water

Stabiliteit in de transitie en daarna

Het transitie-ftk is een uitdaging die veel vragen oproept. Bijvoorbeeld of het wenselijk is om tijdelijk de dekkingsgraad extra te beschermen de komende jaren. Vanuit het gezichtspunt van het pensioenfondsbestuur is de vraag breder dan bescherming alleen. Want is die bescherming wel in het belang van jongeren? En tot welk dekkingsgraadniveau wil je je beschermen? Is 95% genoeg om te kunnen invaren? Of ligt dat genuanceerder? En hoe kom ik tot een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid voor de periode na transitie? We staan je als experts uit de beleggingspraktijk en de pensioenwetgeving bij met passende antwoorden in die bredere context.

Onze onderscheidende visie op pensioen

We hebben een onderscheidende visie op de ontwikkelingen in het pensioenlandschap. We delen die graag met de sector, zoals bijvoorbeeld met de whitepaper Ons Pensioen: de grote oversteek. We dragen fundamenteel bij aan het pensioendebat en aan regelgeving. Zo gaven we tijdens de consultatie onze reactie met aanbevelingen op de Wet toekomst pensioenen. Met vijf gesloten pensioenfondsen formuleerden we een reactie over de positie van deze fondsen. En we stonden aan de wieg van de standaardmethode voor invaren. Cardano-oprichter Theo Kocken schreef mee aan de Netspar-publicatie hierover.