Direct naar inhoud

Advies voor betere beleggingsresultaten

We ondersteunen institutionele beleggers met stevig onderbouwde voorstellen zodat ze de juiste beleggingsbesluiten kunnen nemen. Onze onafhankelijke beleggingsadviezen zijn gebaseerd op twintig jaar ervaring met risicomanagement en pensioenbeleggen. Onze adviespropositie omvat onder meer beleggingsbeleid, financiële markten en risicomanagement.

glazen gebouw met mensen ervoor

Onze onderscheidende positie

Een uniek aspect aan onze advisering is dat die geworteld is in de praktijk. Sinds onze oprichting zijn we actief in financiële markten en op het gebied van vermogensbeheer. Bijna twintig jaar geleden zijn we gestart met het onderhandelen met banken over prijzen en voorwaarden van instrumenten voor afdekking van rente, inflatie, wisselkoersen en aandelen. Op die manier garandeerden we de beste prijzen voor onze klanten. Dat doen we tot op de dag van vandaag. Ook beheren we maatgesneden LDI-portefeuilles voor onze klanten en hebben we toegang tot expertises over tal van andere beleggingscategorieën via onze collega’s bij ACTIAM en in het VK. Deze eerstehands kennis en ervaring gebruiken we in onze adviesdienstverlening zodat onze adviesklanten gegarandeerd zijn van oplossingen die op praktische en actuele informatie zijn gebaseerd.

rennende man in korte broek met zakelijke koffer in futuristische omgeving

Voorsprong in een onzekere wereld

Wij gebruiken scenariodenken om in een fundamenteel onzekere en complexe wereld toch robuustheid te creëren. We vertalen kennis uit verschillende vakgebieden in mogelijke gevolgen voor financiële assets. Met op maat toegesneden verhaallijnen helpen we je om proactiever te handelen als de financiële markten veranderen. Scenario’s helpen je bij het creëren van een robuuste beleggingsportefeuille, het herkennen van signalen en slagvaardig handelen. Dat geeft je een voorsprong in de fundamenteel onzekere financiële wereld.

Een stuwdam

Naar een robuuste financiële sector

We gaan duurzame partnerships aan zodat we onze klanten goed leren kennen. Die vertrouwensband verhoogt de kwaliteit van onze advisering doordat we beter op specifieke vragen en doelen van de klant kunnen inspelen. We voeren adviesopdrachten uit die passen bij onze missie: bijdragen aan een duurzaam financieel systeem waarvan iedereen profiteert. Zo adviseren we pensioenfondsen bij hun transitie naar het nieuwe pensioensysteem, hebben we geholpen bij de afwikkeling van de derivatenportefeuille van Vestia en hebben we bijgedragen aan de totstandkoming van het Uniform herstelkader rentederivaten MKB.

Multidisciplinaire adviesteam 

Als pensioen- en risicospecialisten ontwerpen wij risico- en beleggingsstrategieën. Daarvoor beschikken we over een multidisciplinair team van allrounders en specialisten, zoals pensioenadviseurs, traders en portefeuillemanagers. Onze adviseurs hebben zelf kennis van en ervaring met praktische oplossingen. Bovendien kunnen we intern terugvallen op ervaring met onderwerpen als asset management, trading, modelontwikkeling en software engineering. Deze experts zetten we ook in voor onze klanten voor kennissessies met meer inhoudelijke diepgang of voor een overzicht van actuele ontwikkelingen op één van deze gebieden.

Advies over

Pensioen en beleggen

Pensioenfondsen worden geconfronteerd met de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, MVB- en ESG-eisen en verwachtingen van deelnemers. Wij ondersteunen, inspireren en challengen hierbij als strategisch partner. Bijvoorbeeld door inzicht te geven in de afruilen in het nieuwe stelsel, tussen rendement en risico en tussen betaalbaarheid en zekerheid.

Financiële markten

Voor rendement en het afdekken van risico’s is toegang tot de financiële markten essentieel. Door strenge eisen vanuit wet- en regelgeving en de complexiteit van deze markten is uitvoering van professionele transacties een specialisme geworden. Dit heeft directe impact op de uitvoering van jouw beleggingsbeleid.

Risicomanagement

Op een constructieve manier meedenken over de risico’s. Zo geven wij gestalte aan risicomanagement voor jouw pensioenfonds. Onze brede interne expertise en de continuïteit die we bieden vormen de toegevoegde waarde voor jouw integraal risicomanagement.