Straight to content

Advies voor betere beleggingsresultaten

De financiële markt kent ons vooral als beleggings- of risicomanager voor pensioenfondsen, maar we geven ook onafhankelijk advies aan institutionele beleggers. Dit op basis van twintig jaar ervaring met risicomanagement en pensioenbeleggen. Wij helpen pensioenfondsen en institutionele beleggers met stevig onderbouwde voorstellen zodat ze gefundeerde beleggingsbesluiten kunnen nemen. We ondersteunen het bestuur, de beleggingscommissie, de fiduciair manager en/of de vermogensbeheerder.

Advies over beleggingsoplossingen en risiomanagement

Vanaf het begin combineert Cardano advies over derivaten- en beleggingsoplossingen met de implementatie ervan. Dat doen we vanuit de overtuiging dat onze klanten baat hebben bij een totaaloplossing. Een oplossing waarbij de adviespartij ook weet wat daadwerkelijk effectief is in de financiële markten. En andersom. Dat wij de praktijk kunnen vertalen naar een degelijk advies. Dat maakt ons anders.

Advies voor een duurzaam financieel systeem

We gaan duurzame partnerships aan met onze klanten waarin we balans, beleid, bestuur en bureau goed (leren) kennen. Die vertrouwensband verhoogt de kwaliteit van onze advisering omdat we beter op de specifieke vragen en doelen van de klant kunnen inspelen.

 

We accepteren adviesopdrachten als die passen bij onze missie: bijdragen aan een duurzaam financieel systeem waarvan iedereen profiteert. Voorbeelden hiervan zijn de afwikkeling van de derivatenportefeuille van Vestia en de totstandkoming van het Uniform herstelkader rentederivaten MKB. In dit soort trajecten hebben wij een adviesrol aan het begin van de oplossing.

Adviesproposities

Onze adviespropositie omvat verschillende onderdelen, zoals beleggingsbeleid, financiële markten en tweedelijns risicomanagement.

 • Beleggingsbeleid voor pensioenfondsen. Wij komen met onderbouwde voorstellen over het:
  • balansrisicomanagement onder het huidige financiële toetsingskader.
  • transitie-ftk waarbij we pensioenfondsen ondersteunen in hun beleid in de overgang naar een nieuw contract. Dat doen we op basis van onze korte termijn scenario’s en onze expertise op het gebied van dekkingsgraadbescherming.
  • beleggingsbeleid onder de nieuwe pensioencontracten (life cycle design) zodat je de vertaling kunt maken van risicobereidheid van de deelnemerscohorten naar een beleggingsbeleid dat in alle levensfases aansluit.
 • Financiële markten. We adviseren je over algemene derivatenvraagstukken, ISDA-trajecten, de transitie naar de nieuwe referentierente ESTER, etc.
 • Tweedelijns risicomanagement. We ondersteunen de verschillende lagen binnen jouw organisatie bij het invullen van het risicomanagement, bij besluitvorming en beleggingsvoorstellen.

Advies vanuit de beleggingspraktijk

De markt kent ons vanwege ons pionierswerk als risicomanager en onze innovatieve derivaten- en beleggingsoplossingen. In de beheerdersrol combineren wij advies én de implementatie van beleggingsoplossingen. In onze adviesrol weten wij uit de praktijk wat goed werkt op de financiële markten. De expertise die we daar opdoen vormt een verrijking voor ons advies. Dat maakt ons anders, dat maakt ons uniek.

Kaders waarmee uitvoerders aan de slag kunnen

Wij willen als onafhankelijk expert bijdragen aan een duurzaam financieel systeem waarvan iedereen profiteert, en leggen de adviesopdrachten langs deze meetlat. Wij stellen bij adviestrajecten de kaders zodat de uitvoerders aan de slag kunnen. Dit doen we voor insititutionele beleggers, maar ook bij financieel-maatschappelijke problemen zoals de afwikkeling van de Vestia-portefeuille of het MKB-derivatendossier.

Adviseren vanuit scenario’s

Een belangrijk aspect van ons advies is scenariodenken. Daarmee presenteren wij mogelijkheden om in een fundamenteel onzekere en complexe wereld toch robuustheid te creëren. Met scenariodenken vertalen wij kennis uit verschillende vakgebieden in mogelijke gevolgen voor financiële assets. Met specifiek voor jou ontworpen verhaallijnen helpen we je om proactiever te handelen als de financiële markten veranderen. Scenario’s helpen je bij het creëren van een robuuste beleggingsportefeuille, het herkenen van signalen en het slagvaardig handelen. Dat geeft je een voorsprong in een fundamenteel onzekere financiële wereld.

Ons multidisciplinaire adviesteam 

Als pensioen- en risicospecialisten ontwerpen wij risico- en beleggingsstrategieën. Daarvoor beschikken we over een multidisciplinair team van allrounders en specialisten, zoals pensioenadviseurs, traders en portefeuillemanagers. Jouw voordelen:

 • de adviseurs hebben zelf kennis van en ervaring met praktische oplossingen.
 • we hebben zelf ervaring met asset management, trading, modelontwikkeling en software engineering.

Advies over

Pensioen & Beleggen

Als pensioenfonds heb je te maken met wet- en regelgeving, de overgang naar een nieuw pensioenstelsel met nieuwe pensioencontracten, het transitie-ftk, eisen rondom duurzaamheid en verwachtingen van je deelnemers. In zo’n turbulente transitieperiode is deskundig advies welkom. Wij staan naast je zodat je weet waarop je kunt sturen. Bijvoorbeeld bij het inzichtelijk maken van de afruilen in het nieuwe pensioenstelsel, tussen rendement en risico en tussen betaalbaarheid en zekerheid. Of bij je oriëntatie op een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid. Als strategisch partner kun je op ons rekenen om je te inspireren en te challengen. 

Financiële Markten

Als pensioenfonds of verzekeraar wil je een stevig en stabiel rendement behalen. Met goed inschatbare risico’s, zodat je die kunt afschermen en afdekken. Dus heb je te maken met de nukken en grillen van de financiële markten.

 

 

 

 

 

 

Risicomanagement

Als pensioenfonds wil je je deelnemers een goed en stabiel pensioen bieden. Je wilt duurzame beleggingsoplossingen die op de lange termijn zekerheid bieden. En dus wil je een partij die uit eigen ervaring weet hoe je beleggingsoplossingen moet implementeren en die vooroploopt in het herkennen en afschermen van risico’s. Met onze ervaring, inzichten en oplossingen maken we je robuust en weerbaar zodat jij je toezeggingen kunt nakomen.