Straight to content

Vrouwen met een leidende positie moeten patronen doorbreken

Internationale Vrouwendag besteedt aandacht aan de inmiddels verworven rechten van vrouwen, maar ook aan wat nog beter kan. Aanleiding voor Cardano’s drie vrouwelijke partners om te reflecteren op diversiteit binnen het eigen bedrijf en in de financiële sector. “Er is beweging, maar er moet nog veel meer gebeuren.”

Internationale Vrouwendag besteedt aandacht aan de inmiddels verworven rechten van vrouwen, maar ook aan wat nog beter kan. Aanleiding voor Cardano’s drie vrouwelijke partners om te reflecteren op diversiteit binnen het eigen bedrijf en in de financiële sector. “Er is beweging, maar er moet nog veel meer gebeuren.”

Ze zijn getalenteerd, ambitieus en hebben een eigen verhaal. Maureen Schlejen (Chief Commercial Officer), Karin Pasha (Head of ESG Services) en Noortje de Beijer (Head of Client Servicing & Advice) zijn de drie vrouwen in de bedrijfstop van Cardano Nederland. Ze voelen zich ambassadeurs van de unieke cultuur van het bedrijf. In het verlengde daarvan koesteren ze diversiteit, in een bredere zin dan alleen het gendervraagstuk in een nog steeds door mannen gedomineerde sector.

Aannames challengen is ons bestaansrecht

Maureen Schlejen: “Sterker nog, we voelen een verantwoordelijkheid om diversiteit positief te beïnvloeden. Dat is nodig ook, want de complexiteit van vraagstukken neemt toe. Niet alleen als het om beleggen gaat, maar in de hele maatschappij. Dat loopt steeds meer door elkaar heen. Om goed met die complexiteit om te gaan heb je diversiteitsdenken nodig. Cardano is opgericht om aannames te challengen, dat is ons bestaansrecht. Dat zit diep in het DNA. Je mag hier zeggen wat je denkt en vindt. Tegelijkertijd is er het risico dat die unieke cultuur een beetje afbrokkelt nu de organisatie steeds groter wordt. Wij hebben alle drie de kans gekregen om onze ambities te realiseren. Er is voor ons gevochten, dat moeten wij nu voor anderen doen.”

Nadenken over de waarde van diversiteit

Dat betreft voor een belangrijk deel het begeleiden van mensen. Karin Pasha: “Bijvoorbeeld mensen laten nadenken over de waarde van diversiteit, waarom dat belangrijk is. Maar het zit ook in kleine dingen. Bijvoorbeeld een rustige werkplek regelen voor een collega die moeite heeft om zich te concentreren in een kantoortuin. Of iemand een podium geven die dat van nature niet snel zelf zal pakken tussen de vele dominante persoonlijkheden hier. Ook dan stimuleer je een inclusieve organisatie die leidt tot diversiteit. Daar ligt voor ons als leiders een rol, formeel en informeel. Als je als organisatie niet inclusief bent, sluit je een deel van de talenten uit de maatschappij uit. Terwijl je die juist nodig hebt om complexe vraagstukken op te lossen.”  

Het onbewuste bewust maken

Dat komt steeds weer neer op het doorbreken van bestaande patronen vanuit een voorbeeldfunctie. Noortje de Beijer: “We moeten het onbewuste bewust maken. Als iedereen het met elkaar eens is, is een besluit gemakkelijk genomen. Respect voor elkaars mening en waarde zien in een diversiteit aan meningen is een randvoorwaarde om van diversiteit te kunnen profiteren. Dat kan betekenen dat een besluitvormingsproces er niet efficiënter van wordt. En dat het zelfs best frustrerend kan zijn om terug te moeten gaan naar de tekentafel. Iedereen moet er dus wel in geloven dat met diversiteit het resultaat uiteindelijk beter zal worden.”

Gebruik wat je kunt toevoegen. Je hoeft je niet te conformeren aan de meerderheid.

Niet conformeren aan de meerderheid

Alle drie hebben met name in het begin van hun carrière ervaren dat het kan schuren als vrouw in een mannenwereld. Zo voelde Maureen Schlejen zich verplicht om zich keihard te bewijzen, ook al heeft ze nooit een glazen plafond ervaren. “Dat legde ik mezelf op. Destijds zag je dat vrouwen zich als mannen gingen gedragen om erbij te horen en serieus te worden genomen. Daarmee ging juist een stukje diversiteit verloren. Dat verandert nu wel. Als rolmodel kan ik zijn wie ik ben, in de taken die ik doe. Daar voel ik me vrij in. Ik werk dan misschien wel meer vanuit gevoel en emotie en ben sensitiever. Dat breng ik mee, daar schaam ik me niet voor. Dat kan waarde toevoegen en mensen inspireren. Gebruik wat je kunt toevoegen. Je hoeft je niet te conformeren aan de meerderheid. Zo kun je diversiteit in de volle breedte stimuleren.”

Mensen verwachten minder van je

Noortje de Beijer ervoer evenmin een glazen plafond. “Wel moet je je als vrouw meer bewijzen, misschien ook omdat mensen minder van je verwachten. Zeker in het begin van mijn carrière kon ik omschreven worden met termen als ‘dat meisje met die grote blauwe ogen’. Dat was vast niet negatief bedoeld, maar het komt neerbuigend over. Dat heb je als vrouw tegen in een mannenomgeving. Je kunt daarmee omgaan door op een constructieve manier uit te leggen hoe dat overkomt, niet op een beschuldigende manier. Daar moet je op een subtiele manier een balans in vinden.”

Diversiteit is niet gemakkelijk

Ook Karin Pasha voelde de sfeer veranderen, als vrouw in een door mannen gedomineerd gezelschap. “Andersom zit die bias er ook bij vrouwen van jongs af aan in. Ik zat ooit aan het begin van mijn loopbaan aan tafel bij een investeringsbank met een aantal mannen en één vrouw. Ik ging er automatisch vanuit dat zij de aantekeningen zou maken. Pijnlijk. Dat zit diep. Het slechtste gedrag dat ik zelf vertoon op de werkvloer is het beste gedrag dat ik van anderen kan verwachten. Dus als ik vind dat anderen ander gedrag moeten vertonen, moet ik dat zelf ook doen. Dat is mijn voorbeeldfunctie. Diversiteit is niet makkelijk. Het is hard werken en het kan processen vertragen voordat het positieve effecten oplevert.”

Diversiteit is niet makkelijk. Het is hard werken en het kan processen vertragen voordat het positieve effecten oplevert