Skip to content

Pensioenfonds Meubel vervangt SEI door Cardano voor beheer matching- en FX-portefeuille

Per 1 mei beheert Cardano de matching- en FX-portefeuille van Pensioenfonds Meubel. Daarnaast wordt de Rotterdamse risicomanager verantwoordelijk voor de herbalanceringsactiviteiten. Blackrock blijft de fiduciair adviseur.

Pensioenfonds Meubel was op zoek naar een nieuwe manager. Het wil de afhandeling van alle derivaten via één proces optimaal en efficiënt organiseren. Bovendien wil het rentederivaten en staatsobligaties integraal beheren in één matchingportefeuille, om zo de renteafdekking te verbeteren. Naast de geboden maatwerkoplossing en het hoge serviceniveau, waren de ruime ervaring in rente- en FX-afdekking en de kennis van en het commitment aan de Nederlandse pensioensector doorslaggevend bij de keuze voor Cardano. Bij het selectieproces is Pensioenfonds Meubel ondersteund door Montae.

De omvang van de portefeuille bedraagt circa een miljard euro. Het fonds beheert in totaal ruim drie miljard euro aan vermogen. De beoogde matchingportefeuille omvat onder meer Nederlandse en Duitse staatsobligaties en renteswaps.

Dit bericht is onder andere verschenen in Pensioen Pro en Financial Investigator.

Je bent misschien ook wel geïnteresseerd in