Skip to content

Pensioenfonds DNB vervangt Blackrock door Cardano

Het pensioenfonds van DNB werkt met ingang van het laatste kwartaal van 2017 met Cardano in plaats van BlackRock voor de matchingportefeuille. BlackRock blijft wel fiduciair manager.

Dat staat in het jaarverslag dat het fonds onlangs heeft gepubliceerd. Vorig jaar heeft het fonds, dat €1,9 mrd onder beheer heeft, besloten de renteafdekking onder te brengen in een aparte matchingportefeuille. Dit was aanleiding om een zoektocht te starten naar een beheerder voor deze portefeuille die goed is voor ruim 60% van het vermogen. Toen deze portefeuille nog niet apart was gezet, was BlackRock de beheerder.

Het pensioenbestuur heeft Willis Towers Watson ingeschakeld bij de selectie van een nieuwe beheerder. Het fonds meldt dat Cardano als beste uit de bus kwam. Selectiecriteria waren onder meer ruime ervaring met vergelijkbare mandaten, een stabiele aanwezigheid in deze markt, affiniteit met de Nederlandse pensioenproblematiek en kosten. Cardano rekende het laatste kwartaal van 2017 €200.000 voor het beheer.

De beoogde nieuwe matchingportefeuille bestaat uit Duitse en Nederlandse staatsleningen, renteswaps en cash. In het kader van de omschakeling naar deze portefeuille heeft het DNB-fonds onder meer Amerikaanse bedrijfsobligaties verkocht. Door de keuze voor deze veilige staatsleningen hoeft het fonds geen extra eigen vermogen aan te houden voor dit deel van de portefeuille.

Neveneffect

Omdat de selectie van Cardano meer tijd in beslag nam dan verwacht, kon de samenstelling van de nieuwe portefeuille pas aan het eind van vorig jaar plaatsvinden. Dat pakte positief uit voor het fonds. ‘De later dan voorziene implementatie van de nieuwe Strategische Normportefeuille heeft als neveneffect geresulteerd in een extra rendement van 2,93%’, valt te lezen in het jaarverslag. Het fonds behaalde vorig jaar een rendement 4,3%.

Kosten

Het fonds met bijna 3.500 actieven en gepensioneerden was vorig jaar €350 per deelnemer kwijt aan pensioenuitvoeringskosten. In vergelijking met met 2016 (€369) is dat een daling. Die is te danken aan een andere toerekening van de kosten voor certificering, meldt het fonds. Die kosten vallen sinds vorig jaar onder de vermogensbeheerkosten. Als deze verschuiving buiten beschouwing wordt gelaten zijn de pensioenuitvoeringskosten juist gestegen, aldus het fonds. Dat is onder meer te wijten aan gestegen advieskosten.

Het DNB-pensioenfonds betaalde vorig jaar 0,38% aan vermogensbeheerkosten (inclusief transactiekosten). Dit relatief lage percentage is te danken aan het passieve beleggingsbeleid van het fonds. BlackRock rekende vorig jaar €2,6 mln voor het fiduciaire beheer.

Premie

Voor de premiebepaling kijkt het fonds naar twee kostendekkende premies. De premie gebaseerd op de zuivere marktrekenrente en een gedempte kostendekkende premie afgeleid van het twaalfjaarsgemiddelde van de officiële rentetermijnstructuur. Van die twee premies neemt het fonds de hoogste premie. Afgelopen jaar was de gedempte kostendekkende premie de hoogste. DNB betaalde bijna €42 mln aan premie.

Pensioen Pro, Frank van Alphen.

Je bent misschien ook wel geïnteresseerd in