Skip to content

Financiële rust geeft groot geluksgevoel

Geld maakt niet gelukkig, maar financiële rust draagt wel degelijk bij aan een groter geluksgevoel. Als je je geen zorgen hoeft te maken over je huidige of toekomstige inkomen kun je je concentreren op de belangrijke dingen in het leven. Het is de drijfveer van Cardano-CEO Harold Naus om met een relatief kleine organisatie een significante bijdrage te kunnen leveren aan het geluk van heel veel mensen.

Het gaat dan over meer dan een miljoen individuen. “Dat is ongeveer het aantal deelnemers aan de 25 pensioenfondsen waar we als Cardano Nederland diensten aan verlenen en waar we dus invloed op hebben. We dragen met een kleine club professionals bij aan de financiële planning van die deelnemers zodat ze op een betaalbaar en robuust pensioen kunnen rekenen. Daarmee drukken we een grote stempel op hun wel en wee en uiteindelijk op hun geluksgevoel. Dat we dat kunnen bereiken, is voor mij een enorme persoonlijke drijfveer”, aldus Naus.

Stabiliteit in een onzekere wereld

De dienstverlening van Cardano beoogt een rechtvaardig pensioen te creëren voor iedereen. “Het spreekt mij zeer aan dat we dat doen vanuit een pioniersrol, op een eigenzinnige wijze. We dagen de status quo in de financiële wereld graag uit. De manier waarop we dat doen ligt besloten in één zin die onze filosofie weerspiegelt: stabiliteit in een onzekere wereld. Anders dan de traditionele gevestigde economische orde gaan wij ervan uit dat je de toekomst niet kunt voorspellen, hoeveel statistieken en wiskundige modellen je ook uit de kast haalt. Economie is geen waardenvrije exacte wetenschap, ook al hebben economen door de jaren heen wel getracht dat ervan te maken. Je moet de complexiteit van economie, die bepaald wordt door ratio én emotie, juist multidisciplinair benaderen, is onze overtuiging.”

Beleggingsstrategie bijtijds aanpassen

Cardano helpt pensioenfondsen robuuster en adaptiever te worden door juist de onzekerheid te benadrukken. “Je kunt de toekomst niet voorspellen, maar je kunt je er als institutionele belegger wel zo goed mogelijk op voorbereiden zodat je resultaten stabieler worden. Daar zetten we verschillende wetenschappelijk aanvaarde methoden voor in. Zoals scenariodenken, waarbij je als beleggingsorganisatie alvast probeert de verschillende mogelijke toekomstbeelden te doorleven. Zodat je de signalen van een zich ontwikkelend scenario al in een vroeg stadium herkent en je daar je beleggingsstrategie bijtijds op aan kunt passen. Het zogenaamde pre-mortem is een ander effectief instrument. Daarbij laat je sleutelfiguren uit de organisatie die voor een belangrijke beslissing staan alvast bedenken waarom dit besluit desastreus is. Daarmee haal je hele interessante inzichten op die in de regel niet ter sprake komen door de cognitieve valkuilen waarmee we als mensen nu eenmaal behept zijn, zoals groepsdruk en zelfoverschatting.”

Podium voor eigenzinnige denkers

In de filosofie van Cardano is het delen van expertise vanzelfsprekend. “Dan bedoel ik niet alleen dat we de kennis van professionals zoveel mogelijk delen met onze relaties en iedereen die daar verder in geïnteresseerd is. We bieden nadrukkelijk ook een podium aan eigenzinnige denkers uit binnen- en buitenland die met hun inzichten ondersteunen dat de wereld bestaat uit complexe en dus onvoorspelbare systemen maar dat je daar wel goed mee om kunt gaan als belegger. We doen dat met name via onze portal IMAGINE waar we kopstukken uit de wereld van de gedragseconomie aan het woord laten. Daarnaast organiseren we zoveel mogelijk kennissessies voor onze relaties in de vorm van bijvoorbeeld workshops, masterclasses en congressen. Zo vergaren en delen we permanent kennis over de invloed van gedrag en feedback loops op de economie die we vervolgens inzetten in onze dienstgeverlening. Daarmee tackelen we de onzekerheid die door complexiteit ontstaat.”

Complexiteit en duurzaamheid

Naus ziet de kijk op de economie mondjesmaat veranderen en moderniseren. “Dat gaat weliswaar heel langzaam, maar het gebeurt wel degelijk. Je ziet bijvoorbeeld dat economen die uitgaan van complexiteit in combinatie met duurzaamheid ook het algemene publiek erg aanspreken. Boeken van economen als Kate Raworth en Pippa Malmgren gaan als warme broodjes over de toonbank. Vorig jaar ging hier de vlag uit toen bekend werd dat de Nobelprijs voor Economie naar de Amerikaan Richard Thaler gaat. Dat is een mooie erkenning voor het vakgebied gedragseconomie. Ook in het economieonderwijs zie je kenteringen ontstaan die worden gedreven door internationale netwerkorganisaties als Rethinking Economics. Dat stemt positief want daarmee komt hopelijk een stabielere economie steeds dichterbij.”